SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Covid-19 Dönemindeki Çalışmalar

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

  • Senkron ve asekron uygulamalar;

    Siirt Üniversitesi Uzakta Eğitim Merkezi tarafından senkron uygulamalar kapsamında üniversitemize bağlı ön lisans 162, lisans 141, yüksek lisans 35, doktora 10 olmak üzere toplam 348 ders işlenmektedir.

    Asenkron uygulamalar kapsamında ise ön lisans 963, lisans 2815, yüksek lisans 1169, doktora 130 olmak üzere 5077 ders işlenmektedir

  • Vize sınavı yerine geçmek şartıyla sistem üzerinden ödev sekmesi açılmış ve belirlenen tarih aralığında ödevlerin sisteme yüklenmesi için öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde verilen servis derslerin sınavı ise online bir şekilde yapılması planlanmış olup gerekli alt yapı buna uygun hala getirilmiştir. Not değerlendirme noktasında Üniversite senatosunun daha önce aldığı kararlar geçerli olup olarak vize sınavının %40’ı final/bütünleme sınavının %60’ı alınmasına devam edilmiştir.

  • Her bir Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna bir koordinatör görevlendirilmiş olup görevlendirilen bu kişiler 7/24 bütün taleplere yazılı bir şekilde cevap vermektedirler Bu kişiler, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinden alanından uzman öğretim elemanları arasından seçilmiş ve pandemi süresince Uzaktan Eğitim Merkezine görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Öğretim Elemanları farklı video konferans programları kullanarak (zoom, team link) SİUZEM ALMS sistemi hakkında ekran paylaşımı yapılarak sistem anlatılmıştır. Üniversitemizin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu birimlerindeki diğer öğretim elamanlarına koodinatörler aracılığıyla ulaşılarak whatsapp grupları oluşturulmuştur. Gruplardan gelen sorulara karşılık koordinatör ekibimiz öğretim elamanlarının sorularını hızlı bir şekilde cevaplandırmakta ve çözüm odaklı çalışmaktadır. siuzem@siirt.edu.tr mail adresine bir aplikasyon uygulanarak SİUZEM DESTEK portalı oluşturulmuştur. Koordinatörler tarafından çözülemeyen sorunlarda (yetki sınırının yetersizliği) SİUZEM yöneticileri tarafından hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin sorunları hızlı bir şekilde çözülmüştür.

  • Öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimiz için alınan senato kararları ya da bilgilendirme duyuruları http://www.siirt.edu.tr/ adresinden yapılmaktadır. Sosyal medya hesaplarımızdan gelen sorulara Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğünden görevlendirilen memurlar tarafınca senato kararları ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğrenci konseyi ve öğrenci kulüpleri ile bu bilgiler paylaşılarak web adreslerindeki duyuları göremeyen öğrencilerimiz için sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin SİUZEM ALMS sistemindeki yaşadıkları teknik problemlerde yine SİUZEM DESTEK ekibi ile iletişime geçmiştir.

Topluma Hizmet Uygulamaları

Dicle Kalkınma Ajansının finasmanlığında salgın sebebiyle okullarından ve sosyal hayatlarından uzak kalan gelişim ve öğrenme çağındaki gençlerin hem sosyal hem de teknik kapasitelerini artıracak faaliyetlerden uzak kalmamaları adına dijital platformlarda kendilerini göstermeleri noktasında bir proje hazırlanmıştır.

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Salgın sürecinde Uzaktan Öğretim faaliyetlerinde elde edilen kazanımlarla bölgemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yaparak uzaktan eğitim önlisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlarının açılması noktasında başvuru dosyaları hazırlanmıştır.

Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Bünyesinde

  • Stüdyo sınıflar oluşturularak
  • Daha profesyonel hizmetler sağlanacaktır