Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta sahinomer2002  yahoo.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme19.03.2013 10:02:47

Prof.Dr. ÖMER ŞAHİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1. Adı Soyadı             : ÖMER ŞAHİN

2. Doğum Tarihi       : 1969

3. Unvanı                   : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu  : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1987-1991

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1992-1994

Doktora

Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1994-1999

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2003-2003

Doçentlik Tarihi                        : 2003-2009

Profesörlük Tarihi                    : 2009-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. ÇAKIR Sevgi, Antep Fıstığı Kabuğunda Aktif Karbon Eldesi ve Kurşun(II)’yi Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi, (II. Danışman), Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2002.

2. ASLAN Fevzi, Borik Asit ve Boraks Pentahidratın Büyüme ve Çözünme Hızlarının Döner Disk Metodu ile Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2004.

3. GÖÇMEN Mehmet, Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Kristalizasyon Kinetiği, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2005.

4. CENNETKUŞU E. Sabri, Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Akışkan Yatakta Kurutma Kinetiği, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2005.

5. İZGİ M. Sait, Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2006.

6. FIRATOĞLU Hasan, Amonyum Biborat Tetrahidrattan Boroksit Üretimi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2007.

7. KAYA Mustafa, Sodyum Metaborat Varlığının Sodyum Borhidrürün Hidrojen Depolama Kapasitesine Etkisinin İncelenmesi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.

8. AVCI HANSU Tülin, Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014.

9. ÇOBAN KILIÇVURAN Hilal, Nanoboyutta farklı katalizörlerin sentezlenmesi ve fotokatalitik uygulamaları, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017.

 

 

 

6.2. Doktora Tezleri

1.  İZGİ M. Sait, Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum Tetraborat Tetrahidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının Belirlenmesi, (II. Danışman), Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Haziran-2010.

 

2. BAYTAR Orhan, İğde çekirdeği ve kayın ağacından üretilen aktif karbonun ağır metal ve boyarmadde gideriminde kullanılması, (II. Danışman), Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz-2015.

 

3. KUTLUAY Sinan, Borik Asit ve Boraks Pentahidrat Bileşiklerinin Kristalizasyon ile Üretim Şartlarının CMSMPR Sisteminde Optimizasyonu ve Kekleşmenin İncelenmesi, (II. Danışman), Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak-2018.

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

 

1.       Sahin, Ö., Beker, Ü.Gürbüz, Bulutcu, A.N., “Dehdration process of borax pentahydrate to anhydrous borax influidized bed calcinator.”, Powder Handling and Processing, 7(2), 165-167, 1995.

2.       Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., “Dehydration kinetics of sodium perborate tetrahydrate to monohydrate influidized bed drier”, Chemical Engineering Science, 54, 115-120, 1999.

3.       Sahin, Ö., Sayan, P., Bulutcu, A.N, “Application of genetic algorithm determination of mass transfer coefficients”, Journal of Crystal Growth 216, 475-482, 2000.

4.       Sahin, Ö., Özdemir, M., Kendirci, H., Bulutcu, A.N.,”Determination of growth and dissolution mass rate of boric acid crystals simple computer programe” , Journal of Crystal Growth 219, 75-82, 2000

5.       Şahin, Ö., Özdemir, M., Aslanoğlu, M., Gürbüz-Beker, Ü., Calcination Kinetics of Ammonium Pentaborate Using Coats-Redfern and Genetic Algorithim Method Thermal Analysis, Industrial and Engineering Chemistriy Reseach, 40, 1465-1470, 2001

6.       Şahin, Ö, Bulutcu, A.N., “Surface Potential Dominating Crystal Growth Rates of K2SO4” Journal of Crystal Growth, 231, 525-533, 2001

7.       Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Production of High Bulk Density Anhydrous Borax in Fluidized Bed Granulator”, Chemical Engineering and Processing, 41, 135-141, 2002

8.       Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Dehydration of Borax Pentahydrate Behavior to Anhydrous Borax Multi-Stage Heating in a Fluidized Bed Calcinator” , Turkish Journal of Chemistry, 26, 89-96, 2002

9.       Taş E., Kasumov V.T., Şahin Ö. and Özdemir M., , “Transition metal complexes with tridentate salicylaldemine derived from 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyd”, Transition metal chemistry, 27, 442-446, 2002

10.   Şahin Ö., “Effect of Borax on Crystallization Kinetics of Boric Acid”, Journal of Crystal Growth, 236, 393-399, 2002

11.   Şahin Ö., “Effect of Electrical Field and Temperature on Crystal Growth Rates of Boric Acid”, Crystal Research and Technology, 37, 183-192, 2002

12.   Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Effect of Surface Charge Distribution on Crystal Growth of Sodium Perborate Tetrahydrate”, Journal of Crystal Growth, 241, 471-478 2002

13.   Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Effect of Electrical Field on Dendritic Growth of Boric Acid”, Crystal Research and Technology, 38, 47-55, 2003

14.   Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “The effect of surface potential on growth and dissolution rate dispersion of boric acid”, Crystal Research and Technology, 38, 56-62, 2003

15.   Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Evaluation of Thermal Decomposition Kinetics of Borax Pentahdrate Using Genetic Algortihm Method İsormal Analysis”, Turk J. Chem. 27, 197–207, 2003

16.   Şahin Ö., Genli N., Özdemir M. “ The role of transport process in crystallization kinetics of ammonium pentaborate”, Journal of Crystal Growth 253, 488-495, 2003

17.   Şahin Ö., M. Özdemir, N.Genli, “Effect of impurities on crystal growth rate of ammonium pentaborate”, Journal of Crystal Growth 260, 223-231, 2004

18.   Özdemir M., Şahin Ö., Güler E., “Removal of Pb(II) ions from water sunflower seed peel”, Fresenius Enviromental Bulletin, 13(6), 524-531, 2004

19.   Sahin Ö, Aslan F. “ Growth of boric acid in aqueous solution using rotating disc technique”, Journal of Crystal Growth 268(1-2), 249-257, 2004

20.   Sahin Ö., Aslan F., Ozdemir M., Durgun M., “Determination of kinetic parameters of crystal growth rate of borax in aqueous solution using rotating disc technique”, Journal of Crystal Growth 270(3-4), 604-614, 2004

21.   Şahin Ö., Genli N., Özdemir M., “ A new method production anhydrous puffed borax”, Chemical Engineering and Processing 44(1), 1-6, 2005

22.   Sahin Ö., Demirel S.,Dilekoğlu M.F., “Removal of Pb(II) from aqueous solution Antep Pistachio shell”, Fresenius Enviromental Bulletin, 14(11), 986-992, 2005

23.   Kasumov VT, Ozdemir M, Tas E, Sahin Ö. “Synsis, spectroscopic and electrochemical studies of bis(N-aryl-3,5-di-t-butyl-salicylaldiminato)cobalt(II) complexes” Transition Metal Chemistry 30 (2): 191-195, 2005

24.   Şahin. Ö., Cennetkusu E.S., Dolaş H. and Özdemir M., “Thermal decomposition of potassium tetraborate tetrahydrate to anhydrous potassium tetraborate influidized bed”, Thermochimica Acta 440, 7-12, 2006

25.   Demir H., Sahin Ö., İzgi M.S., Fıratoğlu H., “Production of Granular Boron oxide Calcination of Ammonium Biborate Tetrahydrate”, Thermochimica Acta 445, 1, 1-6, 2006

26.   Ceyhan A.A., Sahin Ö. and Bulutcu A.N., “Crystallization kinetics of borax decahydrate”, Journal of Crystal Growth, 300 (2), 15 440-447, 2007

27.   Sahin Ö., Dolas H., and Demir H., “Determination of nucleation kinetics of potassium tetraborate tetrahydrate”, Cryst. Res. Technol. 42, 766, 2007

28.   Sahin Ö., Tas E., Dolas H., “Kinetic analysis of rmal decomposition of some Co-complexes of three unsymmetrical vic -dioximes ligands Model fitting and model-free method”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89(1), 123-131, 2007

29.   Şahin Ö., Dolaş H. and Özdemir M. “The effect of various factors on hydrogen generation hydrolysis reaction of potassium borohydride”, International Journal of Hydrogen Energy, 32( 13), 2330–2336, 2007

30.   Sahin Ö., Dolas H., Kaya M., Izgi M.S., Demir H. Hydrogen production from sodium borohydride fuel cells in presence of electrical field International Journal of Energy Research, 34(7), 2010

31.   Saka C., Şahin Ö, Halil Demir and Mustafa Kahyaoğlu, Removal of Lead(II) from Aqueous Solutions using Pre-boiled and Formaldehyde-Treated Onion Skins asNew Adsorbent, Separation Science and Technology, 46, 1–11, 2011.

32.   Dolas H., Sahin Ö., Saka C and Demir H. A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on surface area and pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Engineering Journal, 166(1), 191-197, 2011

33.   Saka C., Şahin Ö. Removal of methylene blue from aqueous solutions using cold plasma and maldehyde treated onion skins. Coloration Techonology. 127, 246-255, 2011

34.   Özdemir M, Bolgaz T., Saka C., Şahin Ö. Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalks intwo-stage process. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92, 171-175, 2011

35.   Dolas H., Şahin Ö., Saka C, Demir H. A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on surface area and pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Enginering Journal. Volume 166, Issue 1, 191–197, 2011

36.   Balbay A., Şahin Ö., Karabatak M. An investigation of drying process of shelled pistachio innewly designed fixed bed dryer system using artificial neural network, drying Technology, 29(14), 1685-1696, 2011

37.   Kahyaoğlu M., Şahin Ö., Saka C. Biohydrogen productıon from industrial waste substrate as a clean energy. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 34:1084–1103, 2012

38.   Saka C., Şahin Ö., Çelik M.S. The removal of methylene blue from aqueous solutions using microwave heating and pre-boiling treated onion skins asnew adsorbent. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Volume 34, Issue 17, 1577-1590, 2012

39.   Saka C., Şahin Ö., Adsoy H., Akyel M.Ş. Removal of methylene blue from aqueous solutions using cold plasma, microwave radiation and maldehyde treated acorn shells. Separation Science and Technology, Volume 47, Issue 10, 1542-1551, 2012

40.   Saka C., Sahin Ö., Küçük M.Ş. Application of agricultural and est waste adsorbents removal of lead (II) from contaminated water. International Journal of Environmental Science and Technology, Volume 9, Issue 2, pp 379-394, 2012

41.   Dilek KILINÇ, Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN; Hydrogen generation from catalytichydrolysis of sodium borohydride novel Co(II)-Cu(II) based complex catalyst. Journal of Power Sources, Volume 217, p.256-261, 2012

42.   Balbay A., Kaya Y., Şahin Ö. Drying of black cumin (Nigella sativa) inmicrowave-assisted drying system and modeling using extreme learning machine, Energy, 44, 352-357, 2012

43.   Asım Balbay, Ömer Şahin. Microwave drying kinetics ofthin layer liquorice root, Drying Technology, 30(08), 859-864, 2012.

44.   Asım Balbay, Engin Avci, Ömer Şahin, Resul Çöteli. Modeling of Drying Process of Bittim Nuts (pistacia terebinthus) inFixed Bed Dryer System Using Extreme Learning Machine, International Journalof Food Engineering, 8(4), Pages-ISSN (Online) 1556-3758. Article 10, 2012.

45.   Saka C., Sahin Ö. Determination of serotonin norepinephrine reuptake inhibitor antidepressants in pharmaceuticals and biological material Critical Reviews in Analytical Chemistry, Volume 43, Issue 1, p.2-34, 2013

46.   Ömer Sahin, Cafer Saka, Sinan KUTLUAY, Cold plasma andmicrowave radiation applications on almond shell surface and its effects on adsorption of Eriochrome Black T. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 19(5), pp.1617-1623, 2013

47.   Ömer Sahin, Cafer Saka, Preparation and characterization of activated carbon from acorn shell physical activation with H2O-CO2 in two-steppretreatment. Bioresource Technology Volume 136, p.163-168, 2013

48.   Ömer Sahin, Cafer Saka, Orhan BAYTAR, Fevzi HANSU. Influence of plasma treatment onelectrochemical activity of Ni (0)-based catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4 Journal of Power Sources Volume 240, p.729-735, 2013,

49.   Ekinci Arzu; Sahin Omer; Saka Cafer; Avcı Tulin "The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co-W-B catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4" International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15295-15301, 2013.

50.   Ceyhan Ayhan Abdullah; Sahin Omer; Saka Cafer; Yalcin, A. A novel rmal process activated carbon production from vetch biomass with air at low temperature two-stage procedure, Journal of Analytial and Applied Pyrolysis Volume: 104 Pages: 170-175, 2013

51.   Ceyhan Ayhan Abdullah; Sahin Omer; Baytar Orhan; Saka C.Surface and porous characterization of activated carbon prepared from pyrolysis of biomass two-stage procedure at low activation temperature and it's adsorption of iodine, Journal of Analystical and Applied Pyrolysis Volume: 104 Pages: 378-383 Published: NOV 2013.

52.   Saka Cafer; Sahin Omer, Determination of Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor Antidepressants in Pharmaceuticals and Biological Material, Critical Reviews in Analytical Chemistry Volume: 43 Issue: 1 Pages: 2-34, 2013.

53.   Balbay Asim; Sahin Omer; Ulker Hakan "Modeling of Convective Drying Kinetics of Pistachio Kernels inFixed Bed Drying System", Thermal Science Volume: 17 Issue: 3, P.839-846, 2013

54.   Balbay A., Ülker H., Şahin O. An experimental study on drying of pistacia terebinthus infixed beddryer, Fluid Dynamics and Materials Processing Volume 9, Issue 1, p.1-10, 2013

55.   Asım Balbay, Ömer Şahin. Dryingof pistachios usingmicrowave assisted dryer, Acta Scientiarum. Technology,35 (2), 263-269, 2013.

56.   Şahin Ö., Baytar O., Hansu F., Saka C. Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with Ni(0) catalyst in dielectric barrier discharge method, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. : Volume 36 Issue: 17 Pages: 1886-1894, 2014

57.   Şahin Ö., Baytar O., Saka C., Hansu F. Hydrogen generation from NaBH4 solution with high-permance Co(0) catalyst using cold plasma method, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Volume: 36 Issue: 14 Pages: 1578-1587, 2014

58.   Balbay A., Şahin Ö. Hydrogen production from sodium borohydride in boric acid-water mixtures, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 3(11), 1166-1174, 2014

59.   Mustafa Kaya, Ayhan Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Effects of Different Temperatures and Additives on Metastable Zone Width Precipitation Kinetics of NaBO2, Russian Journal of Physical Chemistry A, Vol. 88, No. 3, pp. 402–408, 2014

60.   Ozhan, Abdurrahman; Sahin, Omer; Kucuk, Mehmet Masuk; Saka, Cafer, "Preparation and characterization of activated carbon from pine cone microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on adsorption of methylene blue", CELLULOSE Volume: 21 Issue: 4 Pages: 2457-2467 , 2014

61.   Sahin, O; Ozdemir, M; Izgi, MS; Demir, H; Ceyhan, AA, Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate, Revista De Chimie, 65(12), 1462-1466, 2014

62.   Şahin Ö., Kaya M., İzgi M.S, Saka C. Effect of Microwave Irradiation onCo-B based Catalyst hydrogen generation hydrolysis of NaBH4 solution, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37, Issue 5, 462-467, 2015

63.   Saka C., Şahin Ö., Demir H., Karabulut A., Sarıkaya A. Hydrogen generation from sodium borohydride hydrolysis withCu-Co based catalyst: A kinetic study, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37, Issue 9, 956-964, 2015

64.   Sahin, O; Saka, C; Ceyhan, AA; Baytar, O, Preparation of High Surface Area Activated Carbon from Elaeagnus angustifolia Seeds Chemical Activation with ZnCl2 in One-Step Treatment and its Iodine Adsorption, Seperation Science and Technology, 50(6), pp.886-891, 2015

65.   Şahin, O., Kaya, M., Saka, C, Plasma-surface modification on bentonite clay to improve permance of adsorption of methylene blue , Applied Clay Science, Volume 116-117, pp.46-53, 2015

66.   Sahin O., Kılınç D., Saka C., Hydrogen Production Catalytic Hydrolysis of Sodium Borohydride withBimetallic Solid-State Co-Fe Complex Catalyst, Separation Science and Technology 50(13), pp.2051-2059, 2015

67.   Cafer Saka, Ömer Sahin, Sinan KUTLUAY, Cold plasma and microwave radiation applications surface modification on pistachiohusk-based adsorbent and its effects on adsorption of Rhodamine B., Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 38(3), pp.339-346, 2016

68.   Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Ömer Şahin, The Solubilities and Physicochemical Properties of NaH2PO2-NaCl-H2O, NaH2PO2-Zn(H2PO2)(2)-H2O and NaCI Zn(H2PO2)(2)-H2O Ternary Systems and in NaH2PO2-NaCl-Zn(H2PO2)(2)-H2O Quaternary System at 298.15 K, Journal of Chemical Engineering Data, 61(7), pp. 2292-2298, 2016.

69.   Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Cafer Saka, Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride withnovel palladium metal complex catalyst, Journal of Energy Institute, 89(2), pp.182-189, 2016

70.   Cafer Saka, Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Asım Balbay, Influence of plasma treatment on Ce-0.05-Ni-W-B catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4, Journal of Energy Institute, 89(2), pp.190-198, 2016

71.   Ömer Şahin, Cafer Saka, Arzu Ekinci, Asım Balbay, Hydrogen Production Hydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 14(1), pp.351-359, 2016

72.   Ömer Şahin, M. Sait İzgi, Erhan Onat, Cafer Saka, Influence of using of methanol instead of water in preparation of Co-B-TiO2 catalyst hydrogen production NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on Co-B-TiO2 catalyst, International Journal of Hydrogen Energy, 41(4), pp.2539-2546, 2016

73.   M.Sait İzgi, Ömer Şahin, Cafer Saka, Hydrogen production from NaBH4 using Co-Cu-B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment, International Journal of Hydrogen Energy, 41(3), pp.1600-1608, 2016

74.   Mustafa Özdemir, Ozkan Durmuş, Ömer Şahin, Cafer Saka, Removal of methylene blue, methyl violet, rhodamine B, alizarin red, and bromocresol green dyes from aqueous solutions on activated cotton stalks, Desalination and Water Treatment, 57(38), pp.18038-18048, 2016

75.   Ömer Şahin, Cafer Saka, Ayhan Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, The pyrolysis process of biomass two-stage chemical activation with different methodology and iodine adsorption, Energy Sources Part A- Recovery Utilization and Enviromental Effect, 38(12), pp.1756-1762, 2016

76.   Mustafa Kaya, Mehmet Fatih Dilekoğlu, Ömer Şahin, Cafer Saka " Plasma Treated Sepiolite: A New Adsorbent Removal of Malachite Green from Contaminated Water " Plasma Chemistry and Plasma Processing  36(6), 1417-1430, 2016.

77.   Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Cafer Saka, Bimetallic Co–Ni based complex catalyst hydrogen production catalytic hydrolysis of sodium borohydride with an alternative approach, Journal of Energy Institute, 89(4), 617-626, 2016.

78.   Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN, A. Abdullah CEYHAN, M. Sait İZGİ,Design and optimization of production parameters boric acid crystals with crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies”, Journal of Crystal Growth. 467, pp. 172-180, 2017.

79.   S. Horoz, Ö. Şahin," Investigations of structural, optical, and photovoltaic properties of Fe-alloyed ZnS quantum dots” Journal of Materials Science: Materials in Electronic. Volume: 28, 2017.

80.   Horoz, S.Akyol, M.Ekicibil, A.Sahin, Ö. Structural, optical and magnetic properties of CdZnS and Ni:CdZnS nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronic. Volume: 1-7, 2017.

81.   A. Pimachev, V. Proshchenko, S. Horoz, Ö. Şahin, Y. Dahnovsky, The effect of spatial distribution of Zn vacancies in ZnS quantum dots on optical absorption spectra, Solid State Communications. Volume: 257, 2017.

82.   S. Horoz, Ö. Şahin. “Synsis, characterizations and photovoltaic properties of Cr-doped CdS QDs” Journal of Materials Science: Materials in Electronic, 28 (23), 17784-17790, 2017

83.   S. Horoz, O. Baytar, Ö. Şahin, H. Kilicvuran “Photocatalytic degradation of methylene blue with Co alloyed CdZnS nanoparticles” Journal of Materials Science: Materials in Electronic. Volume:28, 2017.

84.   M Kaya, Ö Şahin, C Saka, “Preparation and TG/DTG, FT-IR, SEM, BET Surface Area, Iodine Number and Methylene Blue Number Analysis of Activated Carbon from Pistachio Shells Chemical Activation”, International Journal of Chemical Reactor Engineering  DOI: https://doi.org/10.1515/ijcre-2017-0060.

85.   Kılınç, D.Şahin, Ö.Saka, C. Investigation on salisylaldimine-Ni complex catalyst as an alternative to increasing permance of catalytic hydrolysis of sodium borohydride, International Journal of Hydrogen Energy 42 (32), pp. 20625-20637, 2017.

86.   Balbay, A.Şahin, Ö.Saka, C. Effect of acid addition on hydrogen production from potassium borohydride hydrolysis Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 39 (13), pp. 1383-1389, 2017.

87.   Şahin, Ö.Ekinci, A.Balbay, A.Saka, C. Effects of plasma treatment, La content and temperature on La–Ni–Mo–B catalysts hydrogen production from NaBH4 hydrolysis, Surface Engineering 33 (7), pp. 499-505, 2017.

88.    Şahin, Ö.Karakaş, D.E.Kaya, M.Saka, C. The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co–B–P catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4, Journal of Energy Institute 90 (3), pp. 466-475, 2017.

89.   Kılınç, D.Şahin, Ö.Saka, C. Salicylaldimine-Ni complex supported on Al2O3: Highly efficient catalyst hydrogen production from hydrolysis of sodium borohydride, international journal of hydrogen energy, International Journal of Hydrogen Energy 43 (1), 251-261, 2018

90.   S HOROZ, A EKINCI, O SAHIN, Determination of Optimum Zn content in Cd1-xZnxS Nanoparticles, Electronics Science Technology and Application, 5(1), 2018

91.   M. Sait İZGİ, Ömer Şahin, Ömer Ödemiş, Cafer Saka, “Microwave treatment and fluorine addition on Co-B catalyst to improve hydrogen production rate” Materials and Manufacturing Processes”, 33 (2), 196-201, 2018

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Şahin Ö., Ç.İ. Abilov, “PbTe-GaInTe2 hal diagramının mulaştırılması”, VII. Respublika Elmi Konferansı, Cilt 1, 52-53, Bakü, 2001

2.       Özdemir M., Şahin Ö., Cıncık S., Dolaş H. “Zinc adsorption from aqueous solution sulpher”, Chemical Physics V- V.uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey

3.       Şahin Ö., Özdemir M., Güler E., Dilekoğlu, F.M. “Phenol adsorption onto tea modified extraction of its soluble groups into hot water”, Chemical Physics V- V.uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey

4.       Şahin Ö., Özdemir M., Genli N. “Effect of glycerine on growth kinetics of boric acid crystal from aqueous solution”, Chemical Physics V- V.uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey

5.       Özdemir, M. Şahin Ö., Dolaş H., Dilekoğlu, M.F. “The examination of sorptional properties of phenol onto shell of grapefruit in aqueous medium”, Chemical Physics V- V.uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey.

6.       Şahin Ö., Cennetkuşu E. S., İzgi M.S. Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Kurutulma Kinetiği / Drying Kinetics of Potassium Tetraborate Tetrahydrate, , Proceedings of III.International Boron Symposium 2-4 KASIM / NOVEMBER 2006

7.       Şahin Ö., İzgi, M.S., Demir H. Amonyum Tetraborat Tetrahidrattan Bor Oksit Üretimi / Production of Boron Oxide from Ammonium Tetraborate Tetrahydrate, Proceedings of III.International Boron Symposium 2-4 KASIM / NOVEMBER 2006.

8.       Şahin Ö, Demir H, Özdemir M, Ceyhan A.A. “Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Metastabil Bölge Genişliğine Bazı Faktörlerin Etkisi” IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009 Eskişehir-TURKEY, 409-412, 2009 (Sözlü Bildiri)

9.       Şahin Ö., Demir H., Özdemir M, Ceyhan A.A. “Potasyum Tetraborat Tetrahidrat Kristal Büyüme Kinetiği Üzerine İkinci Çözücü Etkisi” IV. Uluslar arası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009 Eskişehir-TURKEY, 413-417, 2009 (Sözlü bildiri)

10.   Balbay A., Şahin Ö., Ülker H. "Experimental Investigation of Drying Process of Shelled Pistachio Grown in Siirt Province, Turkey" 6th International Advanced Technologies Symposium(IATS'11)", 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

11.   Balbay A, Ülker H., Şahin Ö. "Drying Behaviours of Bittim (Pistacia terebinthus) inFixed Bed Drying System" Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications(ICTEA 2009) May 29-June 1, 2012, Istanbul, Turkey

12.   Ceyhan A., Baytar O., Yılmaz D., Mirad C., Şahin Ö., Methylene Blue Adsorption onto Formaldehyde Treated Elaegnus Angustifalia Seeds, 3th Interntioanl Conference of Ecosystems(ICE-201), May 31-June 5, 2013, Tirane, Albenia

13.   Ömer Şahin; Cafer Saka; Mustafa Kaya, Surface modification with cold plasma application on bentonite and its effects on adsorption of methylene, blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

14.   Ömer Şahin; Cafer Saka; Mustafa Kaya Production of Pistachio-nut shells based activated carbons iodine and methylene blue adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

15.   Cafer Saka; Ömer Şahin; Mustafa Kaya. Preparation of activated carbon from acorn shell chemical activation with ZnCl2 and its methylene blue and iodine adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

16.   Abdurrahman Özhan, Ömer Şahin; Mehmet Maşuk Küçük; Cafer Saka, Mustafa Kaya Preparation and characterization of activated carbon from pine cone microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on adsorption of methylene blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

17.   Cafer SAKA; Ömer ŞAHİN; Mustafa Kaya Adsorption properties of sepiolite modified cold plasma treatment International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

18.   Balbay Asım, Ülker Hakan, Demırtas Selman, Sahın Ömer (2014). An Experimental Study on a Fully Automatic Controlled Irrigating System Using Solar Energy in Siirt, Turkey.

19.   Vedat Adıgüzel, Sevilay Demirci, Ömer Şahin, How ZnCl2 And Zn(H2PO2)2 Are Separated Using Solid-Liquid Phase Equilibria, 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences Afyon Kocatepe University, Turkey 21-22 April 2016

20.   Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Ömer Şahin, A Separating Method For NaH2PO2 and NaCl Salts From Their Solutions Using Phase Equilibria, 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences Afyon Kocatepe University, Turkey 21-22 April 2016

21.   Orhan Baytar, Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İzgi, Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminde Fe(0) Katalizörünün Kullanılması, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

22.   Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat, Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi İçin Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-Ti-B Katalizörünün Üretimi Ve Geliştirilmesi, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

23.   Arzu Ekinci, Ömer Şahin, M. Sait İzgi, Co-Cu-B Katalizörü Kullanılarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi Ve Pem Yakıt Pili Uygulamaları, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

24.   Sabit Horoz, Hüsnü Koc, Ömer Sahin, Comparison Structural And Optical Properties Of Sb2s3 Thin Films, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

25.   Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN, A. Abdullah CEYHAN, M. Sait İZGİ (2016).  “The optimization of production parameters borax pentahydrate crystals with crystallization process inmodified continuous cool­ing MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® probes”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana-Turkey October 26-28.

26.   Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, M. Sait İzgi Evolution of boric acid crystal size distribution and shape inCMSMPR crystallizer- effect of residence time, stirring speed, feed flow rate and amount of supersaturation” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

27.   Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Halil Demir, Ömer Şahin Determination of borax pentahydrate crystal size distribution and shape inCMSMPR crystallizer- effect of supersaturation, feed flow rate and stirring speed with time” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

28.   M. Sait İZGİ, Ömer Şahin, Sabit Horoz “Investigation Of Sodium Borohydride Hydrolysis Of Co-Ni-B Catalyst Developed In Microwave Environment” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

29.   S. Horoz, Ö.Şahin “Zn (1-x) Co(x) S Quantum Dots Sensitized Solar Cells (QDSSCs)”, International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28 April 2017.

30.   S. Horoz, Ö.Şahin “Effect of Manganese on propertıes of Sb2S3”, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

31.   S. Horoz, Ö.Şahin “Effect of Chromium on properties of Cadmium Sulfide Quantum Dots”, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

32.   M. Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat “Investıgatıon Of Ni-B Catalysts Obtaıned In Dıfferent Solutıons In Hydrolysıs Of Sodıum Borohydrıde” Bozok Science Workshop 2017, Yozgat, August 23-25, 2017.

33.   M. Sait İZGİ, Seda Tayboga, Ömer Şahin, Sabit Horoz, “Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolizine in Presence of Co-Cu-B-F Catalyst in Plasma Medium“ Internatıonal Conference On Energy And Thermal Engıneerıng: Istanbul 2017” scheduled from 25 – 28 April 2017 in Istanbul-Turkey.

34.   Sabit Horoz, Ömer Şahin, M. Sait İZGİ “Effect Of Chromıum On The Propertıes Of Cadmıum Sulfıde Quantum Dots” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

35.   Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Ömer Şahin, M. Sait İzgi “Solubılıty Behavıor Of Na+, Zn2+/ H2po2-//H2o Ternary System At Dıfferent Temperatures” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

36.   Vedat Adıgüzel, Sevilay Demirci, Ömer Şahin, M. Sait İZGİ “Solid-Liquid Equılıbrıa (Sle) Of Ternary System NaCl+Zn(H2PO2)2+H2O AT T=(313.15 AND 333.15 K)”

37.   Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Synsis of Polymer Supported Ni (II)-Schiff Base Complex and Its Usage as A Catalyst in Hydrogen Generation from NaBH4 Hydrolysis, 2th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017), 15-18 March 2017, Çukurova University, Adana, Turkey.

38.   Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Synsis and Catalytic Activity of Supported Ni (II) Schiff Base Complex in NaBH4 Hydrolysis, Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) is going to be held on 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

39.   Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Investigation of Catalytic Hydrogen Production Polymer Supported Cu (II)–Schiff Base Complex, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), October 19-22, 2017 at Fırat University, Elazığ, Turkey.

40.   Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Synsis and Catalytic Activity of Supported Co (II) Schiff Base Complex Hydrogen Production, 2017 IMESET International Conference-Bitlis Eren University, Oct 27-29, 2017, Bitlis, Turkey.

41.   Orhan Baytar, A. Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Optımızatıon Wıth Cr (VI) Actıvated Carbon Adsorption And Surface Response Method, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

42.   M. Salih Keskin, M. Salih Ağırtaş, Ömer Şahin, Orhan Baytar, The Use Of NiPB Catalyst In The Hydrolysıs Of Potassıum Borohydrıde, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

43.   Dilek Kılınç, Ömer Şahin, Synsıs And Catalytıc Actıvıty Of Supported Ni (II) Schıff Base Complex In NaBH4 Hydrolysıs, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

44.   Mustafa Kaya, Cafer Saka, Ömer Şahin, Carbon Molecular Sieve Productıon From Siirt Pıstachıo Shells Usıng ZnCl2, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

45.   Mustafa Kaya, Cafer Saka, Ömer Şahin, Carbon Molecular Sıeve Productıon From Acorn Shells Usıng ZnCl2, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

46.   Muhammed Bora Akın, Ömer Şahin, Effect Of Addıtıves On Meta-Stable Zone Wıdth For Boric Acid Crystallization, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Sahin, O., Pala, M., Balbay, A., Hansu, F., Ulker, H., 2015. Energy Profile of Siirt. Energy Systems and Management, Chapter 30, Springer.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Abdullah CEYHAN, Halil DEMİR, Ömer ŞAHİN, The Investigation of Thermal Decomposition Kinetics of Potassium Tetraborate Tetrahydrate Thermal Analysis J. Fac. Eng. Arch. Selcuk Univ., v.24, p.1, 2009.

2.       Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. Hidrojen Üreticili Bir Mikro PEM Yakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1), 33-38, 2013.

3.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’in etkisi, Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology, 4/1.

4.       S. Horoz, M.S. İzgi, Ö. Şahin,Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS and Cd1-xZnxS (x=0.025) NanoparticlesBitlis Eren University Journal of Science. Volume:6 (1), 61-68, 2017.

5.       S. Horoz, H. Koç, Ö. Şahin, “Investigation of Structural, Optical and Photovoltaic Properties of Sb2S3 Thin Films” Cumhuriyet Science Journal. Volume: 38, 2017.

6.       M. Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT Sabit HOROZ, 2017 “Metanol Ortamında Sentezlenen Co-B Katalizörünün Sodyum Borhidrürün Hidrojen Üretimine Etkisi” Journal of Institute of Science, 7(4).

7.       M. Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, 2017 “Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in Different Solutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride” Electronic Letters on Science & Engineering 13 (2).

 

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., “Boraks pentahidratın dehidratasyon kinetiği ”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, Van

2.       Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., Borik asidin Büyüme ve çözünme hızlarının döner disk yöntemiyle belirlenmesi, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül, 1998 Erzurum

3.       Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., “ Borik asidin Büyüme ve çözünme hızlarına NaCl’ün etkisi ”, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül, 1998 Erzurum

4.       Sahin, Ö., Göllü, E., Bulutcu, A.N., Amonyum perkloratin büyüme ve çözünme hızlarinin tek kristal hücresinde incelenmesi”, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül, 1998 Erzurum

5.       Sahin, Ö., Özdemir, M., Bulutcu, A.N., “Sodyum perborat tetrahidratin termal bozunma davranisinin incelenmesi”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Agustos- 4 Eylül, 1999

6.       Sahin, Ö., Özdemir, M., Bulutcu, A.N., “Boraks pentahidratin termal kalsinasyonu”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Agustos- 4 Eylül, 1999

7.       Özdemir, M., Sonsöz, M., Sahin, Ö., Demir, H. “Şanlıurfa taşının adsorbent olarak kullanilmasiyla sulardaki kursun(II)’nin indirgenmesi”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Agustos- 4 Eylül, 1999

8.       Özdemir, M., Şahin, Ö., Sonsöz, M., “ Urfa Taşının Kurşun(II) Tuzunu Adsorplama Kinetiği”, XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000

9.       Şahin, Ö., Özdemir, M., Bulutcu, A.N., “Sodyum Perborat Tetrahidratın Kristalizasyon Kinetiği” , XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000

10.   Kasumov, V., Taş, E., Özdemir, M., Şahin Ö., “3,5-di-tert-butil-2-hidroksi-benzaldehidin iki ve dört dişli salisilaldemin ligantlarının geçiş metal kompleksleri”, XV.Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001

11.   Taş, E., Özdemir, M., Şahin Ö., Kaumov, V.T., “3,5-di-tert-2-hidroksi-benzaldehidin tridentat salisilaldemin ligantlarının geçiş metal kompleksleri”, XV.Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001

12.   Taş, E., Türkkan, B., Şahin Ö., “Yeni aminooksim türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve bazı metallerle komplekslerinin incelenmesi”, XV.Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001

 

13.   Sahin Ö., Dolaş H., “Sodyum borhidritten hidrojen eldesi,V.Ulusal temiz enerji sempozyumu, 26-28 Mayıs, İstanbul, 2004

14.   Şahin Ö., Göçmen M. Ve Dolaş H. “Genetik algoritmanın adsorpsiyona uygulanması”, Bilimden Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005-12-24

15.   Şahin Ö., Özdemir M., Cennetkuşu, E.S. “Kristalizasyon kinetik parametrelerinin genetit algoritma ile belirlenmesi”, Bilimden Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005-12-24

16.   Şahin Ö., Dolaş H., İzgi M.S., “Genetik algoritmanın katı hal bozunma kinetiğine uygulanması”, Bilimden Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005-12-24

17.   Sahin Ö, İzgi M.S., Cennetkuşu E.S., Bolgaz T. “Kanola Bitkisinde Biodizel Üretimi” III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES’2006, 25-27 Mayıs 2006, pp.698-703

18.   Sahin Ö., Cennetkuşu, E.S. İzgi, M.S., Küçük S. “ Pamuk Yağında Biodizel Üretim şartlarının Belirlenmesi” III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES’2006, 25-27 Mayıs 2006, pp.708-715

19.   Şahin Ö., Dolaş H., İzgi M.S., “Potasyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminin İncelenmesi”, II.Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, pp.83-92

20.   Şahin Ö., Demir H., Cennetkuşu E.S., Özdemir M., Durmuş Ö., “Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Kristalizasyonuna Çeşitli Safsızlıkların Etkisi”, II.Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, pp.117-124

21.   Şahin Ö., Dolaş H., İzgi M.S., Demir H., “Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimine Çeşitli Faktörlerin Etkisi”, II.Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, pp.49-60

22.   Süzergöz F, Demir H, Ozdemir M, Sahin O. Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından Karşılaştırılması. 19 Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Sozlu Bildiri).

23.   Süzergöz F, Demir H, Izgi MS, Durmus O, Sahin O. Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması. 19 Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster Bildiri).

24.   Mehmet Sait İZGİ, Ahmet Karabulut, Ömer Şahin, Sinan Yapıcı, “Pamuk Yağında Biodizel Üretimine Çeşitli Katalizörlerin Etkisinin Vizkozite ve iletkenlikle Takip edilmesi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul

25.   Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, Mustafa ÖzdemirSodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul

26.   Orhan Baytar, Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Eşref Taş” Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Nikel/Paladyum Metal ve Komplekslerinin Katalizör Olarak Kullanılması”, Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, 2008.

27.   Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Hacer DOLAŞ “Sodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010

28.   Ömer Şahin, Fevzi Hansu, Orhan Baytar,”Kuvvetli Elektrik Alanına Tabi tutulmuş Ni(0) Katalizörünün Sodyum Borhidrür Hidrolizine Etkisi”. 1. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, 2010

29.   Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

30.   Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı “Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

31.   Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

32.   Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli Co-B katalizörü varlığındasodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

33.   Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Tülin Avcı Hansu, Asım Balbay, "Mikrodalga ile Aktivitesi Artırılmış Co‐B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi" UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

34.   Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar "Ni‐W‐B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi" UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013

35.   Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Cafer Saka. İki yeni Co(II)-Cu(II) metal kompleksi katalizörlüğünde sodyum bor hidrürün katalitik hidrolizi, Kataliz Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2013.

36.   Ömer Şahin, Mehmet Sait Izgi, Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NABH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir,2014

37.   Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü Varlığındada Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey.

38.   Ömer ŞAHİN, Orhan BAYTAR, Mehmet Sait İZGİ ve A. Abdullah CEYHAN, “Ni-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanılması” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey

 

 

8. Projeler

           

1.       Boraks Pentahidrat ve Sodyum Perborat Tetrahidratın Dehidratasyon Kinetiği, HRÜ Araştırma Fonu, 2001, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:154)

2.       Antep Fıstığı Kabuğunda Aktif Karbon Eldesi ve Kurşun(II)’yi Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi, HRÜ Araştırma Fonu, 2001, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:204)

3.       Aromatik aminlerin 3,5-di-tert-butil-2-hidroksi-benzaldehit ile şift bazlarının ve onların geçiş metal komplekslerinin sentezi, spektroskopik, manyetik özelliklerinin ve reaktiflerinin incelenmesi, HRÜ Araştırma Fonu, 2001, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:233)

4.       Borik asittin akışkan yataktan kalsinasyonu ile bor oksit üretimi, HRÜ Araştırma Fonu, 2003, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:444)

5.       Potasyum tetraborat tetrahidratın kristalizasyon kinetiği, HRÜ Araştırma Fonu, 2003, Araştırmacı, Yüksek Lisans Projesi (No:482)

6.       Growth and dissolution kinetics of boric acid and borax pentahydrate using rotating disc method, Harran Üniversitesi HÜBAK, 2003, Yönetici (No:235)

7.       Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Akışkan Yatakta Kurutma Kinetiği, HRÜ Araştırma Fonu, 2005, Araştırmacı, Yüksek Lisans Projesi (No:690)

8.       Lityum ve Potasyum tetraboratların üretim şartlarının belirlenmesi, TÜBİTAK, 2005-2007, Yönetici Araştırma Projesi (No:105M050)

9.       Yeni bir yöntem kullanarak yüksek döküm yoğunluklu bor oksit üretimi TÜBİTAK, 2008, Yönetici, Araştırma Projesi (No:107 M191)

10.   Borik asit ve amonyum hidroksit bileşiklerinde amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentaborat oktahidrat üretim şartlarının belirlenmesi, BOREN, 2010, II. Yönetici ve Araştırmacı, Araştırma Projesi, BOREN-2007-Ç.0033

11.   Potasyum pentaborat tetrahidrat ve lityum tetraborat trihidratın üretimi ve üretim şartlarının belirlenmesi, TÜBİTAK, 2008-2010, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:108M043)

12.   Amonyum Floroborat Üretimi ve Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi, BOREN, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013.Ç0399)

13.   Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2010, Araştırmacı (No:2010K121370)

14.   Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi, TÜBİTAK, 2013, Yürütücü (No:1111M299)

15.   Sepiyolit ve bentonit killeri üzerine soğuk plazma etkisinin incelenmesi ve elde edilen adsorbentler ile boyar maddelerin adsorpsiyonu, SİÜ BAP, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013-Siüsyo-Sh1)

16.   Siirt ilinde güneş enerjili tarımsal sulamanın araştırılması, SİÜ BAP, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013-Siümüh-M3)

17.   Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürde elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı, SİÜ BAP, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013-Siümüh-M5)

18.   Odun, Kömür ve Sert Meyve Çekirdeklerinden Çevre Dostu Aktif Karbon Üretimi, Avsumay Evsel Endüstriyel Arıtma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., 2013, Danışman, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (No:7110574)

19.   Karşılıklı Dörtlü Na+,Zn2+/Cl-, H2PO2-//H2O Sisteminin Faz Dengelerinin ve Çözünürlük özelliklerinin 25, 40 ve 60oC'de incelenmesi, TÜBİTAK, 2014-2015, Araştırmacı, 3001 Projesi (No:114Z651)

20.   Sülfürik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi, ETİ MADEN, 1.000.000, 2014-2016, Yürütücü, Araştırma Projesi [No:400.02(TGD.2014/3)]

21.   Nano Boyutta Farklı Katalizörlerin Sentezlenmesi Ve Fotokatalitik Uygulamaları, SİÜ BAP, 2016-2017, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2016-SİÜFEB-28)

22.   Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜFEB-28)

23.   Siirt fıstığı kabuklarından elde edilecek aktif karbonların kullanılmasıyla elde edilecek süperkapasitörlerin permansı üstüne soğuk plazma uygulamanın etkisinin incelenmesi, SİÜ BAP, 2017-, Yürütücü, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜMÜH-14)

24.   Sodyum Borhidrür Hidrolizi İçin Karbon Nanotüp Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜFEB-27)

25.   Kestane kabuklarından aktif karbonların elde edilmesi ve elde edilecek aktif karbonlarla elektrokapasitor üretimi , SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜSYO-13)

26.   Ceviz ve fındık kabuklarından elde edilecek aktif karbonların elektrokapasitör ve elektrot permanslarının incelenmesi ve grafen modifiye elektrotlarla kıyaslamalı olarak antikanser ilaçlardan etipozid ve epirubisin tayinine yönelik yöntem geliştirilmesi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:FBA-2017-5872)

27.   Sodyum Borhidrür Çözeltisinin Hidrolizinden Hidrojen Üretimi İçin Nikel Köpük ve İletken Cam Üzerine TiO2 Destekli Co-W-B, Co-B Katalizörlerinin Üretimi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:SİÜMÜH-68)

28.   Zn2SnO4 - CdZnS ve Zn2SnO4 - Mn: CdZnS Kuantum Noktalarının Yapısal, Optiksel ve Fotovoltaik Özelliklerinin Karşılaştırılıp İncelenmesi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜFED-29)

29.   Zn2sno4-Mn: Sb2s3, Zn2sno4-Ni: Sb2s3, Zn2sno4-Fe: Sb2s3, Zn2sno4-Co: Sb2s3 Yarı İletken Nanokristallerinin Fotovoltaik, Yapısal, Biçimsel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:117F193)

 

 

9. İdari Görevler

           

Kurum/Kuruluş

Görev

Görev Dönemi

1.       Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı

2003- 2005

2.       Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi

2006-2009

3.       Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Dekan

2009-

4.       Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

2009-2015

5.       Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı

2009-

6.       Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2009-2013

7.       Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2009-

8.       Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2014-

9.       Siirt Üniversitesi

Senato Üyesi

2009-

10.   Siirt Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyesi

2009-

11.   Siirt Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

2017-

 

10. Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Proses Kontrol

3

 

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-I

3

 

*Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği

3

 

*Mühendislik Matematiği

3

 

*Kurutma İlkeleri ve Teknolojisi

3

 

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı

4

 

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-II

3

 

 *İleri Sayısal Yöntemler

3

 

 *Kimyasal Kinetik

3

 

2017-2018

Güz

Proses Kontrol

3

 

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-I

3

 

*Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği

3

 

*Mühendislik Matematiği

3

 

*Kurutma İlkeleri ve Teknolojisi

3

 

Bahar

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-II

3

 

 *İleri Sayısal Yöntemler

3

 

 *Kimyasal Kinetik

3

 

*İşaretli dersler Y. Lisans Dersleridir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Projeler
SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri