Öğrenci Toplulukları

Sağlıklı sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversite olarak öğrencilerimizin ders dışında kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla 1 akademik danışman eşliğinde tamamı öğrencilerimizin girişimleri ile kurulan ve faaliyetleri öğrenciler tarafından yürütülen 25 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

 Üniversitemiz öğrenci topluluğu oluşturma adımları:

 1.  Bir öğrenci topluluğunun/kulübünün kurulabilmesi için; en az 25 Siirt Üniversitesi öğrencisinin, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile öğrenci toplulukları koordinatörüne yazılı olarak başvurması gerekir.
 2. Başvuru dilekçesine; kulübün amacı, etkinlik alanları, çalışma esasları ile iç işleyişini düzenleyen ve bu yönergeye uygun olarak hazırlanan topluluk tüzüğünü, geçici yönetim kurulu ve kurucu üyelerin kimlik bilgileri ile belirleyecekleri akademik danışmanın yazılı beyanı eklenir.
 3. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dilekçe ve eklerini bu yönergeye göre inceledikten sonra öğrenci kulüpleri koordinatörüne sevk eder.
 4. Öğrenci kulüpleri koordinatörü; dilekçe, tüzük ve diğer belgeleri değerlendirerek rektörlüğe sunar. Rektörlük başvuru ile ilgili cevabını, öğrenci kulüpleri koordinatörü aracılığıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir.
 5. Öğrenci toplulukları/kulüpleri, kuruluş izni tarihinden itibaren en geç 4 hafta içerisinde ilk genel kurul toplantısını yapar, yönetim ve denetleme kurulunu seçer. İlk genel kurul, en az on beş kurucu üyenin katılımı ile toplanır.
 6. Seçilen topluluk kurulları, sağlık kültür ve spor daire başkanlığına sunulur.

 Üniversitemizin Öğrenci Toplulukları:

 1. Genç Tema Topluluğu
 2. Fikir Ve Medeniyet Topluluğu
 3. Genç Girişimciler Topluluğu
 4. Fotoğrafçılık Topluluğu
 5. Doğa Sporları Ve Bisiklet Topluluğu
 6. Sosyal Hizmetler Topluluğu
 7. Turizm Gezi Ve Rekreasyon Topluluğu
 8. Doğal Afet Kurtarma Ve İlk Yardım Topluluğu
 9. Özgün Düşünce Topluluğu
 10. İnsan Hak Ve Hürriyetleri Topluluğu
 11. Tiyatro Topluluğu
 12. Değerler Eğitimi Topluluğu
 13. Kültür Ve Sanat Topluluğu
 14. Müzik Kulübü
 15. Bilişim Topluluğu
 16. Robot Topluluğu
 17. Dil Edebiyat Ve Sanat Topluluğu
 18. Geleceği Yazan Öğrenciler Topluluğu
 19. Düşünce Ve Sanat Topluluğu
 20. Uluslararası Öğrenci Topluluğu
 21. Tarih Topluluğu
 22. İlim Ve Medeniyet Topluluğu
 23. Coğrafya Kulübü
 24. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Topluluğu
 25. Veteriner Sosyal Etkinlik Topluluğu

GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU
Güncelleme : 15.02.2017 12:13:28