Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3509
Kurumsal E-Posta nihats  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme26.12.2017 09:34:40

Prof.Dr. NİHAT ŞINDAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nihat ŞINDAK

Doğum Tarihi: 14 Eylül 1968

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

-

-

 

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992

Doktora

Veteriner/ Cerrahi Anabilim Dalı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998

Doktora Tezi Başlığı: Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi.

Danışman: Prof. Dr. İsmail Alkan

Görevler

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl  Üniversitesi

1993-1998

Dr.Ar.Gör.  

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl  Üniversitesi

1998-1998

Yar.Doç. Dr.

 Veteriner Fakültesi Harran  Üniversitesi

1998-2005

Doç. Dr.

 Veteriner Fakültesi Harran  Üniversitesi

2005-2011

Prof. Dr.

 Veteriner Fakültesi Harran  Üniversitesi

2011-….

Güncelleme : 21.11.2013 12:11:44
Ödüller

Uluslararası indeks (SCİ) grubu dergilerde yayınlanmış olan 9 adet araştırma makalem TÜBİTAK ve HÜGEV tarafından ödüllendirilmiştir.

Projelerde Yaptığı Görevler

 1. Şanlıurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı, HÜBAK Projesi, 219 nolu proje,  Proje Yöneticisi, 2004.

2. Birecik İlçesi ve Çevre Köylerinde Koyun Popülasyonunda Piyetenin İnsidansı ve Sağaltımı, HÜBAK Projesi, 288 nolu proje,  Proje Yöneticisi, 2003.

3. Yeni Doğan Kuzularda Pulse Oksimetre ile Arteriyel Oksijen Düzeylerinin Belirlenmesi, HÜBAK Projesi, 218 nolu proje,   Proje yürütücüsü, 2003.

4. Şanlıurfa Bölgesindeki Atlarda Diş Bozuklukları Ve Hastalıklarının Değerlendirilmesi, HÜBAK Projesi, 765 nolu proje,   Proje yöneticisi, 2008.

5. Nizip İlçe ve Köylerindeki Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Anomalilerin İnsidansı ve Bu Olgularda Bazı Biyokimyasal değerler, HÜBAK Projesi, 12067 nolu  Proje yöneticisi, 2013.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Şındak, N., İ. Alkan, Z.T. Ağaoğlu, H.A. Akkan ve L. Aslan, “Van Kedilerinde Tiletamin-Zolazepam Anestezisi”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-20, Elazığ, 1998.

E2. Alkan, İ., L. Aslan, N. Şındak ve B. Bakır, “Köpeklerin Diafizer Tıbia Kırıklarının Sağaltımında Etilen Oksitle Sterilize Edilen Kemik Plakalarının Kullanımı”, 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 97-98, Elazığ, 1998.

E3. Şındak, N., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Şanlıurfa Yöresinde Bir Ceylanda Raşitizm Olgusu”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 155-156, Bursa, 2000.

E4. Şındak, N., H.S. Biricik, A. Hayat ve İ. Alkan, “Arap Aygırlarında Testislerin Ultrasonografik Görüntüsü”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 67-68, Bursa, 2000.

E5. Alkan, İ., H.S. Biricik, H. Topuz, L. Aslan ve N. Şındak, “Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırması”, 7. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 57-58, Bursa, 2000.

E6. Şındak, N., “Ceylanlarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi”, 8. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 8-9, Van, 2002.

E7. Şındak, N., A. Öztürk ve T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 164, Van, 2003.

E8. Biricik, H.S., A. Öztürk ve N. Şındak, “Köpeklerde Xylazin’in Femoral Arter Kan Akımı Üzerine Etkisinin Doppler Ultrasonografi ile belirlenmesi”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 134, Van, 2003.

E9. Biricik, H.S., İ. Çimtay, H. Çetin, S. Ganidağlı ve N. Şındak, “Yeni Doğan Kuzularda Arteriyel Oksijen Saturasyonunun Pulse oksimetre ile Belirlenmesi”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 37, Van, 2003.

E10. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak ve U.F. Yürekli, “Ceylanpınar (Şanlıurfa, Türkiye)’ da Bulunan Ceylanlarda (Gazella Subguttarosa) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerlerin Araştırılması” ”, 5. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi, 194, Van, 2003.
E11. Gürgöze, S.Y., N. Şındak, T. Şahin ve O. Çen, “Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonu ile Anestezi edilen Ceylanlarda Glutatyon Peroksidaz ve Lipid peroksidasyon düzeyleri ile Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, 2004.

E12. Şındak, N., O, Keskin, H.S. Biricik, ve H. Sertkaya, “ Şanlıurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı” IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004.

E13. Genccelep, M., L. Aslan, A. Sahin ve N. Şındak, “Effect of Propofol Anaesthesia in Calves”, SAMSUN. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı). 256,2005.

E14. Şındak, N., Şanin, T. “ Hilvanda karşılaşılması olsaı bazı zoonos hastalıklar” GAP ekseninde gelişen/değişen Hilvan sempozyumu, Hilvan Şanlıurfa, 24-25 mayıs 2008.

 E15. Sindak, N., Sahin, T., Biricik, H.S. “Bir Kilis Oğlağında Urethral Dilatation, Ektopik Testis, Penis Aplazisi, ve Fimosis” VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 148, Selçuk/İzmir, 2009.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Şındak, N., İ. Çimtay ve G. Aksoy, “Rickets in a Gazelle: A Case Report”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26, 2, 415-418 (2002).

A2. Şındak, N., U.F. Yürekli, H. Sertkaya ve M. Şakar, ”Buzağılarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin ve Ketamin-Xylazin Anestezisi”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 3, 775-779 (2003).

A3. Biricik, H.S., A. Öztürk ve N. Şındak, “Köpeklerde Abdominal Damarların Renkli Dupleks Doppler Ultrasonografi ile Görüntülenmesi”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 3, 601-608 (2003).

A4. Şındak, N., A. Öztürk ve H.S. Biricik, “Color Doppler Imaging of the Internal Ophthalmic and Long Posterior Ciliary Artery in the Dog”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 5, 1219-1224 (2003).

A5. Yaralıoğlu, S., T. Şahin, N. Şındak ve U.F. Yürekli, “Investigation of Some Haematologic and Biochemical Parameters in Serum of Gazelles (Gazella Subgutturosa) in Ceylanpınar, Şanlıurfa, Turkey”, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 28, 2, 369-372 (2004).

A6. Genccelep, M., L. Aslan, A. Sahin ve N. Şındak, “Effect of Propofol Anaesthesia in Calves”, The İndian Vet. J. 82, 515-518 (2005).

A7. Yaralıoğlu, S.G., N. Şındak, T. Şahin, ve O, Çen, “Levels of The Glutathione Peroxidase, Lipoperoxidase and some Biochemical and Haematological Parameters in Gazelles Anaesthetised with Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Combination”, The Vet. J. 169, 126-128 (2005).

A8. Biricik, H.S., H. Oğuz, N. Şındak, T. Gurkan ve A. Hayat “Evaluation of the schirmer and phenol red tread test for measuring tear secretion in rabbits”, The Vet. Rec. 156, 485-487 (2005).

A9. Şındak, N., Kandemir, L., Yertürk, M., Biricik, H.S. “Measurement of phenol red thread tear test in Arabian and throughbred horses” Veterinary Ophthalmology  13 (4), 219–221, (2010).

A10. Biricik, H.S., Sindak, N., Ozturk, A., Sahin, T and Camkerten I. “The effect of xylazin on femoral arterial flow determined by Doppler Sonography in dogs” Journal of Animal and Veterinary Advences. 9 (1) 47-48 2010.

A11. Biricik, H. Sindak, N., Ceylan, C., hayat, A. “ A comparison of the effects of propofol and thiopental on intraocular pressure in dogs” J.A.V.A. 9 (7) 1160-1163, 2010.

A12. Sindak, N., Sahin, T., Biricik, H.S. “Urethral Dilatation, Ectopic Testis, Hypoplasia Penis, and Phimosis in A Kilis Goat Kid” Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16 (1): 147-150, 2010.

A13. Sindak, N., Camkerten,I., Ceylan, C. “Clinical Evaluation Of Ketamine-Xylazine Anesthesia In Bozova Greyhounds”. Journal of Animal and Veterinary Advances9 (15): 2025-2029, 2010.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Sertkaya, H., “Şanlurfa’nın Birecik İlçesi ve Çevre Köylerinde Koyun Popülasyonunda Piyetenin İnsidansı ve Sağaltımı”, Harran Üniversitesi, 2003.

2. Kandemir, L.,  “Şanlıurfa Bölgesindeki Atlarda Diş Bozuklukları Ve Hastalıklarının Değerlendirilmesi” , Harran Üniversitesi, 2008.

3. Doğan, H., “Nizip İlçe ve Köylerindeki Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Anomalilerin İnsidansı ve Bu Olgularda Bazı Biyokimyasal değerler” Harran Üniversitesi, 2013.

 

İdari Görevler

 1. Dekan Yrd. Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001.

2. Fakülte Kurulu Üyeliği, Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2004.

3. Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2003.

4. Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2011-2013.

5. Dekanlık, Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013-….

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Alkan, İ., B, Boynukara, H. Solmaz ve N. Şındak, “Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi”, Vet. Bil. Derg. 10, 1-2, 101-104 (1994).

D2. Kırış, M., İ. Alkan, S. Uğraş, B. Bakır, L. Aslan, N, Şındak ve S. Müderris, “Kıkırdak Greflerinde Kullanılan Ezme ve Çizme Yönteminin Klinik Önemi”, C. Ü. Tıp Fak. Derg. 17, 3, 189-194 (1995).

D3. Bakır, B., İ. Alkan, K. Sağlam, F. Belge, N. Şındak ve M. Karaca,  “Köpeklerde Oluşturulan Üçüncü Derece Termal Yanıklarda Sağaltım Amacıyla Kullanılan Antioksidan Ajanların Kan Gazları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 9-13 (1998).

D4. Şındak, N., İ. Alkan, Z.T. Ağaoğlu, B. Baydaş, H.A. Akkan ve L. Aslan “Van Kedilerinde Tiletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 32-35 (1998).

D5. Alkan, İ., N. Şındak, L. Aslan ve D. Kılıçalp “Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun E.K.G. Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 66-68 (1998).

D6. Alkan, İ., N. Şındak, L. Aslan ve M. Gençcelep, “Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani et Recti ve  Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 46-47 (1998).

D7. Şındak, N., İ. Alkan, L. Aslan ve Y. Akgül, “Bir Danada Rastlanan Özefagus Divertikulumu Olgusunun Sağaltımı”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 9, 1-2, 63-65 (1998).

D8.  Şındak, N. “ Köpek ve Kedilerde Tiletamin-Zolazepam Anestezisi”, Vet. Cer. Derg. 6, 3-4, 63-66 (2000).

D9. Şındak, N. ve İ. Alkan, “Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 7, 1-2, 103-109 (2001).

D10. Alkan, İ., H.S. Biricik, H. Topuz, L. Aslan ve N. Şındak, “Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırması”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 7, 1-2, 121-125 (2001).

D11. Şındak, N. ve A. Hayat, “Arap Aygırlarında Hidroselin Ultrasonografi ile Tanısı”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg.12, 1-2, 40-42 (2001).

D12. Şındak, N., A. Hayat ve H. Sertkaya, “Arap Atlarında İdrar Kesesinin Ultrasonografik Görünümü”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 12, 1-2, 23-25 (2001).

D13. Şındak, N., H.S. Biricik, A. Hayat ve İ. Alkan, “Arap Aygırlarında Testislerin Ultrasonografik Görüntüsü”, Vet. Cer. Derg. 8, 1-2, 5-7 (2002).

D14. Şındak, N. ve H.S. Biricik, “Tiletamin-Zolazepamın Equide, Ruminant ve Diğer Bazı Hayvan Türlerinde Kullanımı”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 8, 1-2, 202-205 (2002).

D15. Şındak, N., A. Öztürk ve T. Şahin, “Bir Kangal Köpeğinde İdrar Kesesi Papillomu Olgusu”, Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg. 8, 1-2, 54-57 (2002).

D16. Biricik, H.S., İ. Çimtay, H. Çetin, S. Ganidağlı ve N. Şındak, “Yeni Doğan Kuzularda Arteriyel Oksijenasyon Saturasyonunun Pulse Oksimetre ile Belirlenmesi”, F.Ü. Sağ. Bil. Derg. 17, 3, 217-220 (2003).

D17. Şındak, N., O. Keskin, H.S. Biricik, ve H. Sertkaya, “Şanlurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı” Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14, 1, 14-18 (2003)..

D18. Şındak, N., A. Hayat, H.S. Biricik ve H. Sertkaya, “Arap Aygırlarında Eklenti Bezlerinin Ultrasonografi ile Muayenesi” Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14,1, 24-26 (2003).

D19. Sertkaya, H. ve N. Şındak, “Şanlıurfa’nın Birecik Birecik İlçesi ve Çevre Köylerinde Koyun Piyetenin İnsidansı ve İki Ayrı İlaç Kombinasyonuyla Sağaltımı”, Vet. Cer. Derg. 10, 1-2, 5-7 (2004).

D20. Şındak, N., H.S. Biricik ve S.Y. Gürgöze, “Ceylanlarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14, 1, 110-113 (2003).

D21. Gürgöze, S.Y., N. Şındak, S. Yılmaz, H. Sertkaya ve S.T. Ozan, “Bursitis Prekarpalisli Sığırlarda Kortikosteroid Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14, 2, 97-101 (2003).

D22. Şındak, N., S.Y. Gürgöze, H. Sertkaya ve H.S. Biricik, “Bazı Ayak Hastalıklarının Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Düzeyleri Üzerine Etkisi” , Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2), 5-9 (2004).

D23. Keskin, O., N. Şındak ve H. Sertkaya, “Ayak Hastalıkları Bulunan Sığırlarda Aneorobik Bakterilerin Araştırılması” Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Dergisi 4, 1-2, 19-22. 2004.

D24. Şahin, T., N. Şındak, S.Y. Gürgöze, ve İ. Çamkerten, “Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2), 79-82 (2004).

D25. Biricik, H.S., N. Şındak ve H. Albayrak, “Bir Koyunda Omazum Evantrasyonu ve Operatif Sağaltımı” Fırat Üni. Sağl. Bil. Derg. 19 (1), 49-50 (2005).

D26. Biricik, H.S., N. Şındak, A. Hayat, H. Erarslan, S. Ganidağlı ve G. Tursun, “ Efficacy of Tissupor Wound Pad on Wound Healing in Rabbits”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 15, (1-2), 37-40 (2004).

D27. Hayat, A., N. Şındak ve F, Karaçal, “ Kilis Keçilerinde Propofol Kullanılması” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4, 3, 36-39 (2006).

D28. Şındak, N. ve H.S. Biricik, “Köpeklerde Karın İçi Organ Hastalıklarının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi” YYU. Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (1-2) 75-79. 2009.

D29. Kandemir, L., N. Şındak, “ Şanlıurfa bölgesindeki atlarda Diş bozukluk ve hastalıklarının değerlendirilmesi”. YYU. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20 (2) 39-43. 2009.

D30. Çamkerten, İ., N. Şındak, G. Özkurt, H. İpek, H.S. Biricik, T. Şahin “Effect of Ketamine-Xylazine Anesthesia on Some Hematological and Serum Biochemical Values of Bozova Greyhounds” Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 2(1):27-31, 2013.