PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ EK KONTENJAN DUYURUSU

Pedagojik formasyon eğitimi ek kontenjan başvuruları tamamlanmıştır.  Pedagojik formasyon eğitimini almaya hak kazanan  tüm adayların en geç 07. 02. 2018 tarihine kadar kayıt ücretinin 1. Taksidi olan 500 TL’yi Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 nolu hesaba (Açıklamaya: Adı-Soyadı, TC, Bölüm Ped. Formasyon 1.Taksidi ifadesi yazılacak) yatırmaları gerekmektedir (Ücretler, bankaların şubelerinden veya internet bankacılığı aracılığıyla yatırılacaktır. ATM’lerden yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir). Belirtilen tarihe kadar ücret yatırmayanlar, programa kayıt hakkını kaybedecektir.

Eğitim Fakültesi
5 Şubat 2018