Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon (0484) 224-1739 / 3241
Kurumsal E-Posta tuncaytufan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.01.2016 13:23:13

Doç.Dr TUNCAY TUFAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü
Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :  Tuncay TUFAN

2. Doğum Tarihi          : 1978

3. Unvanı                    :  Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    :  Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2005

Doktora

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Kafkas Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2012

Doçentlik Tarihi                        : 2018

Profesörlük Tarihi                     :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Polen İlavesinin Besi Permansı Ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi (Yasin SARIKAYA, 2017).

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

7.1. Arslan C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi I. Bu Dönemde Görülen Fizyolojik, Hormonal, Metabolik ve İmmunolojik Değişiklikler ile Beslenme İhtiyaçları (Review). Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 16 (1): 151-158, 2010.

7.2. Arslan C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi II. Bu Dönemde Görülen Metabolik Hastalıklar ve Besleme ile Önlenmesi (Review). Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 16 (1): 159-166, 2010.

7.3. Arslan C., Tufan T.: Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Permansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 17 (3): 487-491, 2011.

7.4. Mehmet Sarı, Kadir Önk, Serpil Işık, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of housing system, slaughter age, and sex on slaughter and carcass traits of native Turkish ducks.

Turk J Vet Anim Sci, 37: 694-700, 2013.

7.5. Mehmet Sarı, Kadir Önk, Erol Aydın, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Permance and Body Measurements of Hemsin Male Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (2): 209-215, 2014.

7.6. T. Tufan, C. Arslan, Ö. Durna, K. Önk, M. Sarı, H. Erman:  Effects of chito-oligosaccharides and L-carnitine supplementation in diets Japanese quails on permance, carcass traits and some blood parameters. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.67, n.1, p.283-289, 2015.

7.7. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan: Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Çörek Otu (Nigella sativa L.) Tohumu veya Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (4): 593-599, 2015.

7.8. Tuncay Tufan, Cavit Arslan,  Kadir Önk,  Mehmet Sarı, Muammer Tilki (2016).: Effects of hay, grass silage and corn silage on growth permance, rumen fluid and blood serum parameters of beef cattle. Revue Méd. Vét., 2016, 167, 3-4, 99-105.

7.9. Kadir ÖNK, Mehmet SARI, Yüksel AKSOY, Muammer TILKI, Tuncay TUFAN, İsa YILMAZ (2017): Effects of Different Fattening Systems on Fattening Permance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (1): 109-115.

7.10. Tuncay Tufan, CavitArslan, Aydın Daş (2017): Effects of terebinth (Pistacia terebinthus L.) fruit oil supplementation to diets ongrowth permance, carcass traits, blood parameters and breast meat fatty acidcomposition in quails. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (2): 289-295.

7.11. TUFAN, Tuncay; BOLACALI, Memis. Effects of dietary addition of synbiotic on permance, carcass traits, and serum parameters of Japanese quails. Revista Brasileira de Zootecnia, 2017, 46.10: 805-813.

7.12. ARSLAN, C.; TUFAN, T. Effects of chitosan oligosaccharides and L-carnitine individually or concurrent supplementation for diets on growth performance, carcass traits and serum composition of broiler chickens. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 2018, 169.4-6: 130-137.

7.13. Bolacali, M., Küçük, M., Tufan, T., & Aslan, L. (2018). Effect of management system and dietary yeast autolysate on the performance, slaughter and carcass characteristics of partridges (Alectoris chukar). South African Journal of Animal Science, 48(2), 344-352.

7.14Tuncay TUFAN;  Cavit ARSLAN.2020Effects of dietary supplementation of chitosan oligosaccharide on growth performance, serum parameters, breast meat fatty acid profile, and nutrient digestibility in broilers. SAJAS, (Accepted, in press).

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1.  Yasin Demiraslan, Tuncay Tufan, Mehmet Sari, Yalcin Akbulut, Mustafa Orhun Dayan, Abdulsamed Kukurt: The effect of clinoptilolite on long bone morphometry in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Animal and Veterinary Sciences. 2(6): 179-183, 2014.

2.   …

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.3.1. Tuncay Tufan, Cavit Arslan: Effects of Chitosanoligosaccharide Supplementation to Broiler Ratio on Fatty Acid Composition of Breast Meat, Blood Parameters and Nutrient Digestibility. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey, (Sözlü Bildiri).

7.3.2. Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Permance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey (Poster Bildiri).

7.3.3. Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: A Baseline Study related to economic importance of animal nutrition and nutritional diseases on Animal Husbandry in TRA2 Province. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey, (Poster Bildiri).

7.3.4. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan, Serpil Adıgüzel Işık:Effects of Black Cumin (Nigella sativa) or Black Cumin Oil Addition to Japanese Quail Diet on Growth Permance, Carcass Traits and Some Blood Parameters. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014, Diyarbakır - Turkey, (Poster Bildiri).

7.3.5. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Aydın Daş: Effects of terebınt (pıstacıa terebınthus l) oıl addıtıon to quaıl dıets on growth permance, carcass traıts, some blood parameters and composıtıon of breast meat fatty acıd.1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 15-19 2015 Skopje. Sözlü Bildiri

7.3.6. Kadır Önk, Mehmet Sarı, Muammer Tılkı, Serpıl Adıgüzel Işık, Tuncay Tufan: The effects of fear color on hatchabılıty traıts, growth permance, and survıval rate ın Japanese Quaıls. 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 15-19 2015 Skopje. Poster Sunum

7.3.7. Tufan T., Nayir M., Arslan C. (2016): Effects Of Raw Egg Addıtıon To Mılk On Growth Permance, Serum Igg And Some Blood Parameters At Sucklıng Perıod Of Calf. I. II. Internatıonal Vet İstanbul Group Congress (VETİST) 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovia. Oral presentation.

7.3.8. Tufan T., Arslan C. (2016): Determination Of Herbage Yield, Nutrient Composition Of Pastures in Kars District. 1st Internatıonal Congress On Advances In Veterınary Scıences And Technıcs (Icavst). 25-29 August, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovia. Oral presentation.

7.3.9. Tufan T., Arslan C.(2017): Use of Fibrolytic Enzyme in Ruminant Nutrition: I. Effect of Fibrolytic Enzyme Administration on Growth Permance in Suckling Calves.  3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 03-07.2017, Budapest, Hungary. Sözlü Bildiri

7.3.10. Arslan C., Tufan T.,(2017): Effect of Molasses, Barley, Oak Tannins Extracts or Previously Fermented Juice Addition on Characteristics of Grass Silage.  3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 03-07.2017, Budapest, Hungary. Sözlü Bildiri.

7.3.11. KAYA S.1, ERKILIC E.E.2, KIRMIZIGUL A.H.2, KACAR C.1, UZLU E.2, TUFAN T.3 (2017): INFLUENCE OF CHITOSAN ON THE POSTOPERATIVE PERITONEAL ADHESION IN RAT. 4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN.

7.3.12. TUNCAY TUFAN,CAVİT ARSLAN,MEMİŞ BOLACALI,KIVANÇ İRAK (01.11.2018 -04.11.2018 )Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Polen İlavesinin Besi Performansı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. , Yayın Yeri:İkinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi , 2018

 7.3.13. CAVİT ARSLAN,TUNCAY TUFAN (25.04.2018 -27.04.2018 ). GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİ II. Bu Dönemde Görülen Metabolik Hastalıklar ve Besleme İle Önlenmesi, Yayın Yeri:UGAP2018 - 1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ , 2018

7.3.14. TUNCAY TUFAN,CAVİT ARSLAN (25.04.2018 -27.04.2018 ). Use of Fibrolytic Enzyme in Ruminant Nutrition: II. Effect of Fibrolytic Enzyme Administration on Rumen Parameters and Nutrient Digestibility in Suckling Calves, Yayın Yeri:UGAP2018 - 1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, 2018

7.3.15. Tuncay TUFAN*, Cavit ARSLAN, Hasan KESKİN: SILAGE ADDITIVES. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019), 16-18 Nisan, 2019.

7.3.16. Cavit ARSLAN, Tuncay TUFAN: Winter Feeding Principles of Dairy Cows in Kars Province. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

(ICAFOP- Trabzon 2019), 16-18 Nisan, 2019.

7.3.17.  GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN ÜRETİM AMAÇLARI VE HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI:CAVİT ARSLAN,TUNCAY TUFAN (10.06.2019 -12.06.2019 ) , Yayın Yeri:ISPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ , 2019.

7.3.18. GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ YEMLERİN RUMİNANT BESLEMEDE KULLANIMI:CAVİT ARSLAN,TUNCAY TUFAN (10.06.2019 -12.06.2019 ) , Yayın Yeri:ISPEC ULUSLARARASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ , 2019.

7.3.19. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE PROTEİNLERİN VE AMİNO ASİTLERİN ÖNEMİ: TUNCAY TUFAN,CAVİT ARSLAN (20.12.2019 -22.12.2019 ) , Yayın Yeri:ISPEC 3 (3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ) , 2019.

7.3.20. KANATLILARIN BESLENMESİNDE ALTERNATİF YEMKATKI MADDESİ OLARAK ÇÖREK OTU (NIGELLASATIVA) KULLANIMI: TUNCAY TUFAN (20.12.2019 -22.12.2019 ) , Yayın Yeri:ISPEC 3 (3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ) , 2019.

7.3.21. Bıldırcın yemlerine Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisi ilavesinin büyüme performansı, kesim özellikleri,et kalitesi ve kan oksidatif stres parametereleri üzerine etkisi: BİLAL OSMAN,NURCAN KIRAR,MEHMET AVCI,AYDIN DAŞ,BESİME DOĞAN DAŞ,FARUK BOZKAYA,MEHMET ÇETİN,İSMAİL KOYUNCU,TUNCAY TUFAN (29.11.2019 -01.12.2019 ) , Yayın Yeri:1.ULUSLARARASI GAP GIDA,TARIM VETERİNER BİLİMLER KONGRESİ , 2019.


7.4. Yazılan ulusal-uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           7.4.1.   GDO’lu Yem Maddeleri ve Hayvan Beslemede Kullanımı (Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – Özel Konular)

Bölüm Adı:GDO’lu Yemlerin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Güvenilirliği, ARSLAN CAVİT,TUFAN TUNCAY, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri, Editör:Cavit ARSLAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:68, ISBN:978-605-7650-72-6, Bölüm Sayfaları:48 -58


           7.4.2.   Rekabet Edebilir Ruminant Yetiştiriciliğinde Yem ve Besleme Yönetiminin Önemi (Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – Özel Konular)

Bölüm Adı:Yem Seçimi ve Besleme Uygulamalarının Süt İneği, Koyun ve Keçilerde Süt ve Döl Verimi ile Bağışıklık Üzerine Etkisi, ARSLAN CAVİT,TUFAN TUNCAY, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri, Editör:İbrahim Halil ÇERÇİ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:86, ISBN:978-605-034-087-7, Bölüm Sayfaları:46 -62.


     7.4.3.  GDO’lu Yem Maddeleri ve Hayvan Beslemede Kullanımı (Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – Özel Konular)

Bölüm Adı:GDO’ların Üretim Amaçları ve Hayvan Beslemede Kullanımı, ARSLAN CAVİT,TUFAN TUNCAY, Yayın Yeri:Türkiye Klinikler, Editör:Cavit ARSLAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:68, ISBN:978-605-7650-72-6, Bölüm Sayfaları:20 -31.


    7.4.4. GDO’lu Yem Maddeleri ve Hayvan Beslemede Kullanımı (Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları – Özel Konular)

Bölüm Adı:GDO’lu Yemlerin Ruminant Beslemede Kullanımı, ARSLAN CAVİT,TUFAN TUNCAY, Yayın Yeri:Türkiye Klinikler, Editör:Cavit ARSLAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:68, ISBN:978-605-7650-72-6, Bölüm Sayfaları:32 -43

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Arslan C., Tufan T.: Kars Yöresinde Farklı Tarihlerde Biçilen Çayırların Verim Özellikleri, Besin Madde İçerikleri ve En Uygun Biçim Tarihinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv Vet Fak Derg., 6 (2): 131-138, 2011.

2. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: Japon Bıldırcını rasyonlarına farklı oranlarda klinoptilolit ilavesinin besi permansı, karkas verim özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 54 (1) 21-27, 2014.

3. Tuncay Tufan, Mehmet Nayir, Cavit Arslan.: Süt Emme Dönemindeki Buzağıların Sütüne Çiğ Yumurta İlavesinin Besi Permansı, Serum IgG Konsantrasyonu ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Kocatepe Veterinary Journal 9 (1), 24-29, 2016.

4. KAPLAN, O., & TUFAN, T. (2018). Afetzede Hayvanlarda Bakım ve Beslenme. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics, 4(1), 39-54.

5. TUFAN, Tuncay; ARSLAN, Cavit (2018). Kars İlindeki Süt İneklerinin Kış Dönemindeki Besleme İlkeleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 13.3: 355-363.

6.  SARIKAYA, Y., TUFAN, T., & BOLACALI, M. (2018). Bıldırcın Rasyonlarına Polen İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1), 26-31.

7.  BESİME DOĞAN DAŞ,AYDIN DAŞ,İSMAİL KOYUNCU,OSMAN BİLAL,NURCAN KIRAR,MEHMET ÇETİN,TUNCAY TUFAN,AHMET YUSUF ŞENGÜL.2020Bıldırcın Rasyonlarına Nane Yağı İlavesinin Besi Performansı. Yayın Yeri:TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ , 2020


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.6.1. Arslan C., Tufan T.: Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Permansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Haziran 2 Temmuz 2011. Samsun, Türkiye.

7.6.2. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Kadir Önk, Turgay Deprem, Elif Tazegül: Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri, Karaciğer ve Barsak Histolojisi ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, (Poster Bildiri).

7.6.3. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Özlem Durna, Kadir Önk, Mehmet Sarı, Hayriye Erman:Japon Bıldırcını (CoturnixCoturnixJaponica) Rasyonlarına L-Karnitin ve Kitosanoligosakkaritin Tek ya da İkili Karışımlar Halinde İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara.

7.6.4. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı. Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Permansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, (Poster Bildiri).

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

8.1. Broyler Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri, Besin Madde Sindirilebilirlikleri, Serum Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2011-VF-36, (Yardımcı Araştırıcı), 2011.

8.2. Etlik piliç rasyonlarına kitosan oligosakkarit ve karnitinin tek tek ya da ikili karışım halinde ilavesinin besi permansı, karkas özellikleri, besin madde sindirilebilirlikleri ve serum lipidleri üzerine etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2013 VF-81, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

8.3. Esmer ve Simental İneklerde Kondisyon Skoru ve Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler, 2013-VF-69, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2013. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

8.4. Buzağı rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi permansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. 2014-VF-39, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, (Yürütücü).2017.

 

 

9.İdari Görevler

İdari Görev

İdari Görev

Veteriner Hekim, Teknik Şef.:  TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Şanlıurfa, 2006-2009

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 2018-..

KAÜ Araştırma Uygulama Çiftliği Müdür Yard.: Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013-2014

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2018-..

KAÜ Araştırma Uygulama Çiftliği Müdürlüğü: Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2014-2015

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği: 2018-..

SİÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard.: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-…

Siirt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: 2018-..

SİÜ KEÇİMER Araştırma Uygulama Merkezi Yard.: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-2016

SİÜ Senato Üyesi: 2018-...

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-..

SİÜ Senato Üyesi (Fakülte Temsilcisi): Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017-2018-..

Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Değerlendirme ve Projeler Komsiyonu Başkanı: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-2018

SİÜ YABANMER Danışma Kurulu Başkanı: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017-

SİÜ YABANMER Araştırma Uygulama Merkezi Müdür: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017-

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanlığı: 2018-..

SİÜ Senato Üyesi (Fakülte Temsilcisi): Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017-2018

Siirt Üniversitesi, Vet.Fak.Dek. - PİD.Üye.: 2018-..

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017

Siirt Üniversitesi, Kütüphane Hizmetleri Komisyonu: 2018-

SİÜ Arı Uyg. Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi: Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017


 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1. Hayvan Besleme Bilim Derneği

 

11.Ödüller

            1.   Yayın Teşvik Ödülü, Bilimsel Yayın Teşvik Programı, 2011

            2.   Siirt Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü, 2018

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Temel Hayvan Besleme ve Yemler

2

2

82

Biyoteknolojinin Hayvan Beslemede Kullanımı

1

0

32

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Bahar

Yemler ve Teknolojisi

2

2

25

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

2016-2017

Güz

Hayvan Besleme

2

2

24

Karma Yem Teknolojisi

1

0

26

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Bahar

Yemler ve Teknolojisi

2

2

51

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Beslenme Bozuklukları ve Metabolizma Hastalıkları

1

0

 

2017-2018

Güz

Hayvan Besleme

2

2

52

Karma Yem Teknolojisi

1

0

26

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Bahar

Yemler ve Teknolojisi

2

2

65

Beslenme Bozuklukları ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

 

 

 

Güncelleme : 27.02.2020 15:07:59
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Arslan C., Tufan T.: Kars Yöresinde Farklı Tarihlerde Biçilen Çayırların Verim Özellikleri, Besin Madde İçerikleri ve En Uygun Biçim Tarihinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv Vet Fak Derg., 6 (2): 131-138, 2011.

B2. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: Japon Bıldırcını rasyonlarına farklı oranlarda klinoptilolit ilavesinin besi performansı, karkas verim özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 54 (1) 21-27, 2014.

B3. Tufan, Tuncay, Mehmet NAYİR, and Cavit ARSLAN. "Süt Emme Dönemindeki Buzağıların Sütüne Çiğ Yumurta İlavesinin Besi Performansı, Serum IgG Konsantrasyonu ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi." Kocatepe Veteriner Dergisi 9.1: 24-29, 2016.

B.4. Kaplan, Oktay, and Tuncay TUFAN. "Afetzede Hayvanlarda Bakım ve Beslenme." Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics 4.1 (2018): 39-54.

B.5. Sarıkaya, Yasin, Tuncay TUFAN, and Memiş BOLACALI. "Bıldırcın Rasyonlarına Polen İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi." Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2018; 7.1: 26-31.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

D1. Arslan Cavıt, Tufan Tuncay (2011). Yan Entansif Sartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Performansı Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarası Katılımlı), 6, 228-233.

D2. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt, Sarı Mehmet, Önk Kadır, Deprem Turgay, Çelık Elıf (2013). Japon Bıldırcını Coturnix coturnix japonica Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Performansı Karkas Özellikleri Karaciğer ve Barsak Histolojisi ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 7, 147-152.

D3. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt, Sarı Mehmet (2013). Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Performansı Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 7, 209-213.

D4. Tufan Tuncay, Arslan Cavit, Durna Özlem, Önk Kadir, Sarı Mehmet, Erman Hayriye (2013). Japon Bıldırcını Coturnix coturnix Japonica Rasyonlarına L Karnitin ve Kitosanoligosakkaritin Tek ya da İkili Karışımlar Halinde İlavesinin Besi Performansı Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 7, 153-157.

D.5. Tuncay Tufan, Cavit Arslan: Effects of Chitosanoligosaccharide Supplementation to Broiler Ratio on Fatty Acid Composition of Breast Meat, Blood Parameters and Nutrient Digestibility. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır, Turkey, (Sözlü Bildiri).

D.6. Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır, Turkey (Poster Bildiri).

D.7. Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: A Baseline Study related to economic importance of animal nutrition and nutritional diseases on Animal Husbandry in TRA2 Province. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır, Turkey, (Poster Bildiri).

D.8. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan, Serpil Adıgüzel Işık:Effects of Black Cumin (Nigella sativa) or Black Cumin Oil Addition to Japanese Quail Diet on Growth Performance, Carcass Traits and Some Blood Parameters. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey, (Poster Bildiri).
Ulusal ve Uluslararası Dergi Hakemlikleri

1

Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

2

Animal Breeding

3

Iranian Journal Of Applied Animal Science

4

 Journal of Dietary Supplements

5

 The South African Journal of Animal Science

6

 Annals of the Brazilian Academy of Sciences

7

Animal Production Science

8

Veterinary Research Forum


Ulusal ve Uluslararası Projeler

1

Broyler Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Besin Madde Sindirilebilirlikleri, Serum Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2011-VF-36, (Yardımcı Araştırıcı), 2011. Bitti. (Yardımcı Araştırmacı)

2

Etlik piliç rasyonlarına kitosan oligosakkarit ve karnitinin tek tek ya da ikili karışım halinde ilavesinin besi performansı, karkas özellikleri, besin madde sindirilebilirlikleri ve serum lipidleri üzerine etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2013 VF-81, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

3

Esmer ve Simental Ineklerde Kondisyon Skoru ve Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki Iliskiler, 2013-VF-69, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2013. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti

4

Buzağı rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi performansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. 2014-VF-39, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, (Yürütücü) 

 5

....................SİÜBAP,  (Yürütücü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal ve Uluslararası Projeler

1

Broyler Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Besin Madde Sindirilebilirlikleri, Serum Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2011-VF-36, (Yardımcı Araştırıcı), 2011. Bitti. (Yardımcı Araştırmacı)

2

Etlik piliç rasyonlarına kitosan oligosakkarit ve karnitinin tek tek ya da ikili karışım halinde ilavesinin besi performansı, karkas özellikleri, besin madde sindirilebilirlikleri ve serum lipidleri üzerine etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2013 VF-81, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

3

Esmer ve Simental Ineklerde Kondisyon Skoru ve Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki Iliskiler, 2013-VF-69, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2013. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti

4

Buzağı rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi performansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. 2014-VF-39, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, (Yürütücü) 

 5

....................SİÜBAP,  (Yürütücü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A. Uluslararası SCI-SCI Expanded hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Arslan C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi I. Bu Dönemde Görülen Fizyolojik, Hormonal, Metabolik ve İmmunolojik Değişiklikler ile Beslenme İhtiyaçları (Review). Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 16 (1): 151-158, 2010.

A2. Arslan C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi II. Bu Dönemde Görülen Metabolik Hastalıklar ve Besleme ile Önlenmesi (Review). Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 16 (1): 159-166, 2010.

A3. Arslan C., Tufan T.: Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Performansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 17 (3): 487-491, 2011.

A4. Mehmet Sarı, Kadir Önk, Serpil Işık, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of housing system, slaughter age, and sex on slaughter and carcass traits of native Turkish ducks. Turk J Vet Anim Sci, 37: 694-700, 2013.

A5. Mehmet Sarı, Kadir Önk, Erol Aydın, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance and Body Measurements of Hemsin Male Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (2): 209-215, 2014.

A6. T. Tufan, C. Arslan, Ö. Durna, K. Önk, M. Sarı, H. Erman: Effects of chito-oligosaccharides and L-carnitine supplementation in diets for Japanese quails on performance, carcass traits and some blood parameters. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.67, n.1, p.283-289, 2015.

A7. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan: Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Çörek Otu (Nigella sativa L.) Tohumu veya Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (4): 593-599, 2015.

A.8. Tufan, T., Arslan, C., Sari, M., Önk, K., Deprem, T., & Celik, E. (2015). Effects of chitosan oligosaccharides addition to Japanese quail’s diets on growth, carcass traits, liver and intestinal histology, and intestinal microflora. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 21, 665-671.

A.9. Tufan, T., Arslan, C., ÖNK, K., Sari, M., & Tilki, M. (2016). Effects of feeding by hay, grass silage and corn silage on growth performance, rumen fluid and blood serum parameters in beef cattle. Revue de Medecıne Veterınaıre, 167(3-4), 99-105.

A.10. ÖNK, K., SARİ, M., Aksoy, YÜKSEL; TİLKİ, Muammer; TUFAN, Tuncay; YILMAZ, İsa. Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (1): 109-115, 2017.

A.11. Tufan, Tuncay; Cavit Arslan, and Aydın DAŞ. "Effects of Terebinth (Pistacia terebinthus L.) Fruit Oil Supplementation to Diets on Fattening Performance, Carcass Characteristics, Blood Parameters and Breast Meat Fatty Acid Composition in Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica)." Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23.2 (2017): 289-295.

A.12. Tufan, Tuncay; and Memis Bolacali. "Effects of dietary addition of synbiotic on the performance, carcass traits, and serum parameters of Japanese quails." Revista Brasileira de Zootecnia 46.10 (2017): 805-813.

A.13. Bolacali, M., Küçük, M., Tufan, T., & Aslan, L. (2018). Effect of management system and dietary yeast autolysate on the performance, slaughter and carcass characteristics of partridges (Alectoris chukar). South African Journal of Animal Science, 48(2), 344-352.

A.14. ARSLAN, C.; TUFAN, T. Effects of chitosan oligosaccharides and L-carnitine individually or concurrent supplementation for diets on growth performance, carcass traits and serum composition of broiler chickens. Revue de Medecıne Veterınaıre, 2018, 169.4-6: 130-137.


Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin ya da Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

E.1. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt, Das Aydın (2015). Effects Of Terebınt Pıstacıa Terebınthus L Oıl Addıtıon To Quaıl Dıets On Growth Performance Carcass Traıts Some Blood Parameters And Composıtıon Of Breast Meat Fatty Acıd. ICENS (1st International Congress on Engineering and Natural Sciences), 1, 41-41., (Tam metin bildiri)

E.2. Önk Kadır, Sarı Mehmet, Tılkı Muammer, Adıgüzel Isık Serpıl, Tufan Tuncay (2015). The Effects Of Feather Color On Hatchabılıty Traıts Growth Performance And Survıval Rate In Japanese Quaıls. (ICENS1st International Congress on Engineering and Natural Sciences), 1, 315-315., (Özet bildiri)

E.3. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt, Önk Kadır, Sarı Mehmet, Tılkı Muammer (2015). Effects of Hay Grass Silage and Corn Silage on Growth Performance Rumen Fluid and Blood Serum Parameters of Beef Cattle. ICONSETE 2015 (International Conferance on Science, Ecology and Techonology 1), 535-548., (Tam metin bildiri)

E.4. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt (2015). Broyler Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Performansı Karkas Özellikleri ve Iç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 3, 367-372., (Tam metin bildiri)

E.5. Sakıroglu Muhammet, Eren Barıs, Ilhan Dogan, Tufan Tuncay (2015). Historical alfalfa landraces perform higher yield under dry farming in Turkey. Agriculture and Climate Change -Adapting Crops to Increased Uncertainty, (Özet bildiri)

E.6. Arslan Cavit, Tufan Tuncay (2015). Effect of chıtosan olıgosaccharıdes and L carnıtıne supplementatıon ındıvıdually to the dıets on performance nutrıent dıgestıbılıty carcass traıts and serum compositıon ın broıler chıckens. II. Internatıonal VetIstanbul Group Congress-Russia, 2, 566-567., (Tam metin bildiri)

E.7. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt (2016). Determınatıon Of Herbage Yıeld Nutrıent Composıtıon Of Pastures In Kars Dıstrıct. Internatıonal Congress On Advances In Veterınary Scıences Technıcs, 19-19., (Özet bildiri)

E.8. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt, Nayır Mehmet (2016). Effects Of Raw Egg Addıtıon To Mılk On Growth Performance Serum IgG and Some Blood Parameters At Sucklıng Perıod Of Calf. 3rd International VETistanbul Group Congress 2016 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 3, 43-43., (Tam metin bildiri)

E.9. Tufan Tuncay, Arslan Cavıt (2017). Use of Fibrolytic Enzyme in Ruminant Nutrition: I. Effect of Fibrolytic Enzyme Administration on Growth Performance in Suckling Calves. III Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıences (ICENS), 3, 515-515., (Özet bildiri)

E.10. Arslan Cavıt, Tufan Tuncay (2017). Effect of Molasses, Barley, Oak Tannins Extracts or Previously Fermented Juice Addition on Characteristics of Grass Silage. III Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıences (ICENS), 3, 173-173., (Tam metin bildiri).

E.11. Kaya Semra, Erkılıç Ekın Emre, Kırmızıgül Alı Haydar, Kaçar Cıhan, Uzlu Erdogan, Tufan Tuncay (2017). Influence Of Chıtosan On The Postoperatıve Perıtoneal Adhesıon In Rat. 4th International VETIstanbul Group Congress, 4, 57-57. (Özet bildiri).

E.12. Tufan Tuncay, Ayaşan Tugay, Arslan Cavit (2018). The Effects of Adding of Synerall on Growth Performance in Japanese Quail Diets. 1. Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress. 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, pp:126.

E.13. Tufan Tuncay, Arslan Cavit, Sarı Mehmet, Kaplan Oktay (2018). Use of Fibrolytic Enzyme in Ruminant Nutrition: II. Effect of Fibrolytic Enzyme Administration on Rumen Parameters and Nutrient Digestibility in Suckling Calves. 1. Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress. 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, pp: 131.

E.14. Tufan Tuncay, Arslan Cavit (2018). Feeding the Transition Dairy Cow I. Physiologic, Hormonal, Metabolic and Immunogical Changes and Nutrient Requirement of Dairy Cow During This Period. 1. Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress. 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, pp: 583.

E.15. Tufan Tuncay, Arslan Cavit (2018). Feeding the Transition Dairy Cow II. Metabolic Disorders Seen in This Period and Prevention Through Feeding. 1. Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress. 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, pp: 584.
Yürütülen Tezler
YÜKSEK LİSANS TEZİ
1. YASİN SARIKAYA: BILDIRCIN RASYONLARINA FARKLI ORANLARDA POLEN İLAVESİNİN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ.KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 06.06.2017 (Tamamlandı)