Üniversitemizde İşgücü Piyasası Politikaları ve Yenilikçi Destek Mekanizmaları Çalıştayı Düzenlendi

Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi (KAPUM) koordinasyonunda üniversitemiz öğretim elemanlarına yönelik “Üniversiteler ve DİKA Personeli İçin İşgücü Piyasası Politikaları ve Yenilikçi Destek Mekanizmaları Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Bölgemizde yer alan yatırımcıların, genç istihdamını teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında fonlanan ve DİKA tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamın Teşviki İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında üniversitemiz öğretim elemanlarına yönelik çalıştay düzenlendi. Yirmi beş öğretim elemanının katılım sağladığı çalıştayda, Eğitmen Demir Çulhacı tarafından aktif işgücü istihdamı ve girişimcilik konularında eğitim verildi.

Bölgenin sektörel dinamiklerinin analize tabi tutulduğu çalıştayda, katılımcılar seçilen temalar üzerinde gruplar halinde bulgu, öneri ve görüşlerini ileterek bölge istihdamına ve iş gücü piyasasına yönelik çözüm önerileri getirdi.

İki gün süren çalıştayda; ortak bir anlayış geliştirilmesi amacıyla işgücü piyasasının yapısı, işgücüne katılım oranı, insiyet uçurumu, istihdam-nüfus oranı, imalat ve hizmet sektörünün istihdamdaki payı, işsizlik oranı, genç ve kadın işsizliği oranı, işgücünün eğitim seviyesi, işgücünün verimliliği, beceri düzeyleri, aktif işgücü piyasası politikalarının tanıtımı, sınıflandırması ve kısaca tarihsel gelişimi, aktif işgücü piyasası politikalarının (AİPP) etkisi, etkililiği ve değerlendirilmesi gibi kavramlar ve konseptler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çalıştayda ayrıca; proje eğiticilerine yönelik istihdam destek tedbirleri, eğitim programları, işbaşında eğitim, mesleki eğitim, serbest çalışma tedbirleri, toplum yararına yönelik programlar gibi AİPP kapsamına giren programlar hakkında çalışmalar gerçekleştirildi.


MUZAFFER SARI (0484) 223-1224 / 3535
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
12 Mart 2021