Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü YEDEK Başvuru Sonuçları

DOKTORA KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.)

6) Yabancı Dil Belgesi  

7) Yüksek Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

8) Yüksek Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

9) 2 adet fotoğraf

 YÜKSEK LİSANS KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.)

6) 2 adet fotoğraf

 

Not 1- II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 6.950 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 3.475 TL, ikinci taksit 3.475 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 3.475 TL olup, Enstitümüze kaydını yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR88 0001 0000 9456 2491 5950 33) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.

Not 2- II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 4000 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 2000 TL, ikinci taksit 2000 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 2000 TL olup, Enstitümüze kaydını yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR61 0001 0000 9456 2491 5950 34) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.

DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

·   *Alan dışından başvuru yaparak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili Anabilim Dalı Kurulunun görüşü alınarak bilimsel hazırlığa tabi tutulacaklardır.

*·  *Mevzuat hükümleri gereğince "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." bu şekilde kesin kayıt sırasında tezli yüksek lisans ve doktora kaydı bulunan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. 

·        *Kesin kayıt için adayların şahsen veya noter vekâletiyle başvurmaları gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilen belgeler geçerlidir.  

·       *Kesin kayıt için gelen adayların belge asıllarını veya noter onaylı örneklerini getirmeleri gerekmektedir. Aslı gibidir şeklinde getirilen belgeler işleme alınmayacaktır. Belge asılları Enstitümüzce görüldükten sonra fotokopilerini ibraz edenlerin belgeleri aslı gibidir şeklinde tarafımızca onaylanacaktır. Ayrıca Enstitümüzce fotokopi hizmeti verilmemektedir.

     *Enstitümüz lisansüstü programlarına kayıt yaptıran şehitlerin eş ve çocuklarından, malul ve muharip gazilerin kendileri ile eş ve çocukları öğrenim ücretinden muaf tutulmuşlardır. Engelli öğrencilere ise öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden engellik oranı kadar indirim yapılmaktadır.

  

KAYIT TARİHLERİ 


KESİN KAYIT TARİHLERİ

6 Eylül 2021 –10 Eylül 2021 saat: 17:00

 

BETÜL YILDIZ (0484) 212-1111 / 3453
Sosyal Bilimler Enstitüsü
6 Eylül 2021