İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri (Postmodern Ontoloji ve Etik)

İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri Dizisinin bu haftaki konuğu Felsefe ve Din bilimleri Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Ata Demir olacak. Doç. Dr. Ahmet Bozyiğit'in moderatörlüğünde "Postmodern Ontoloji ve Etik'  konusunun konuşulacağı program, 09.06.2021 Çarşamba saat 21:00'de Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Programa katılmak için TIKLAYINIZ,

Alternatik Bağlantı Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a811250712a404644a303fe57d2c51384%40thread.tacv2/1623049920690?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3a6c9f6-9e57-42d3-ab6a-4510a763ea8e%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c70625-3604-47cb-9dc4-6c9ce1037697%22%7d
Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
8 Haziran 2021