2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kayıt Duyurusu


 

 I. DGS KAYIT İŞLEMLERİ

1. 2023-2024 DGS sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

e-devlet kayıt işlemleri: Üniversitemize yerleşen Öğrenciler bulundukları illerden üniversitemize gelmeden e­devlet sistemini kullanarak kayıt yapabileceklerdir.( e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bulundukları en yakın PTT Şubelerinden e-devlet şifresini  alabileceklerdir.)

 

Üniversitemize e­-devlet.sistemi üzerinden 14/18  Eylül 2023  tarihleri arasında  kesin kayıt yapacak tüm öğrenciler  https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/    adresinde kayıtlarını yapacaklardır.

 


Not : e-devlet üzerinden elektronik kaydını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek yoktur.

 

2.Üniversitemize Gelerek Yüz Yüze  Kayıt işlemleri ; 14 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 20 Eylül  2023  tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.

3.Öğrencilerimiz Kesin  kayıt yaptırmak için bizzat  başvuracaklardır. Ancak mazereti olan aday  öğrenciler  Noter  onaylı Vekaletname ile  vekilleri tarafından kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

4. Kesin kayıt belgelerinin birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurunuz. Yurt kaydı, burs başvurusu v.b işlemler için ilgili kurumlar bu belgeleri istemektedir.

 

Not:  İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokuluna yerleşen öğrencilerimiz Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı hakkında detaylı bilgiyi ilgili akademik biriminden öğrenecektir.

 

 

 

 II.ÖĞRENCİ ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizin  Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

  III.ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

Öğrenci numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

 

 

 IV.DGS KESİN KAYIT BELGELERİ

 

1.DGS  sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (1 Adet)

2. Mezuniyet Belgesi; Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim belgelerinden birisini vermek zorundasınız.

2.1.Önlisans Diploması ayrıca  Lise Diploması  (diplomanın aslı veya onaylı örneği, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları“DİPLOMASINI KAYBEDENLEREMAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”. )

2.2. Geçici Mezuniyet Belgesi (2020–2021 öğretim yılında Önlisans mezunu olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların Yüksekokullardan alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ve noter tasdikli örneği),

2.3. Transkript belgesi, Ders içerikleri

3. 6 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden alabileceklerdir. . 1999 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılacaktır.

6. İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler 25-29 Eylül 2023  tarihleri arasında  Harç ücreti 1. taksidini Türkiye'de bulunan herhangi bir Ziraat Bankası ATM'lerinden  yatırdıktan sonra  Ders Kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir.

 

 

 Kayıt Adresi: Aşağıya çıkarılmıştır.

 

  

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Beden Eğitimi ve  Spor Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Mühendislik  Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Ziraat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Veteriner Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

14 - 20  Eylül 2023

 

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
12 Eylül 2023