2022-1-TR01-KA131-HED-000060394 PROJESİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

2022-1-TR01-KA131-HED-000060394 PROJESİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ değerlendirme sonuçlarına ilişkin Rektörlükçe oluşturulan 03.05.2023 tarihli Komisyon Kararı için tıklayınız.

 

2022-1-TR01-KA131-HED-000060394 PROJESİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ kapsamında yapılan İngilizce Dil Sınavı Sonuçları için tıklayınız

 

2022-1-TR01-KA131-HED-000060394 PROJESİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ kapsamında yapılan değerlendirmelerde yabancı dil sınavına girmeyenler ve dil puanı bildirmeyenler, not ortalaması 2.20'nin altında olanlar değerlendirmeye alınmamıştır.

 

Proje dönemi 31.07.2024 tarihinde sona ermektedir. Bu tarihe kadar hareketlilik tamamlanmalıdır. Hareketlilik Güz ya da Bahar döneminde gerçekleştirilmelidir.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler kendi Bölüm Koordinatörleri ile temasa geçmelidir. Hibe miktarları 2022 yılı Ulusal Ajans El Kitabında yer almaktadır. Hibe tek dönemi kapsamaktadır.

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ yapmaya hak kazanan öğrencilerin nihai listesi için tıklayınız. 

 

NOT: Her bir faaliyet için Enstitü/Fakülte/MYO/YO bazında seçim gerçekleştirilmiştir. 

 

Feragatname veya katılım beyannameleri 15 Mayıs 2023 tarihine kadar erasmus@siirt.edu.tr adresine gönderilmelidir.


Liste beyannamelere göre güncellenebilir.


Feragatname Dilekçesi 

Katılım Dilekçesi 

Erasmus +
3 Mayıs 2023