2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu


I.                 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

1. 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Lisans Tamamlama sınavı sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

2. Kesin Kayıtlar; 19 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 23 Ekim  2020 tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.

 

3.Öğrencilerimiz Kesin  kayıt yaptırmak için bizzat  başvuracaklardır. Ancak mazereti olan aday  öğrenciler  Noter  onaylı Vekaletname ile  vekilleri tarafından kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

 

 

Fakülte                                   Banka                           Hesap No                 Güz Dönemi   Katkı Payı               

 

Mühendislik Fakültesi            Siirt  Ziraat Bankası            0094-56249159-5007               210.50 TL                            

                                  

 II. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. 2020 Teknik Öğretmen Mühendislik Lisans Tamamlama ÖSYM  sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (1 Adet)

 

2.Teknik Öğretmen Lisans Diploması ayrıca  Lise Diploması  (diplomanın aslı veya onaylı örneği, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları“DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”.

 

3. 1 Adet Fotoğraf 

 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 5. Erkek Adaylar için Askerlikle İlişkisiz Belgesi 

 

6.  Banka Dekontu

 

 

Kayıt Yeri    :   SİİRT ÜNİVERSİTESİ

                          MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ( KEZER YERLEŞKESİ )

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
15 Ekim 2020