Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon (0484) 224-1739 / 3241
Kurumsal E-Posta tuncaytufan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.01.2016 13:23:13

Doç.Dr TUNCAY TUFAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü
Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :  Tuncay TUFAN

2. Doğum Tarihi          : 17.04.1978

3. Unvanı                    :  Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    :  Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2005

Doktora

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Kafkas Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2012

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Polen İlavesinin Besi Permansı Ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi (Yasin SARIKAYA, 2017).

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

7.1. Arslan C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi I. Bu Dönemde Görülen Fizyolojik, Hormonal, Metabolik ve İmmunolojik Değişiklikler ile Beslenme İhtiyaçları (Review). Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 16 (1): 151-158, 2010.

7.2. Arslan C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi II. Bu Dönemde Görülen Metabolik Hastalıklar ve Besleme ile Önlenmesi (Review). Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 16 (1): 159-166, 2010.

7.3. Arslan C., Tufan T.: Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Permansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 17 (3): 487-491, 2011.

7.4. Mehmet Sarı, Kadir Önk, Serpil Işık, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of housing system, slaughter age, and sex on slaughter and carcass traits of native Turkish ducks.

Turk J Vet Anim Sci, 37: 694-700, 2013.

7.5. Mehmet Sarı, Kadir Önk, Erol Aydın, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Permance and Body Measurements of Hemsin Male Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (2): 209-215, 2014.

7.6. T. Tufan, C. Arslan, Ö. Durna, K. Önk, M. Sarı, H. Erman:  Effects of chito-oligosaccharides and L-carnitine supplementation in diets Japanese quails on permance, carcass traits and some blood parameters. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.67, n.1, p.283-289, 2015.

7.7. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan: Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Çörek Otu (Nigella sativa L.) Tohumu veya Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (4): 593-599, 2015.

7.8. Tuncay Tufan, Cavit Arslan,  Kadir Önk,  Mehmet Sarı, Muammer Tilki (2016).: Effects of hay, grass silage and corn silage on growth permance, rumen fluid and blood serum parameters of beef cattle. Revue Méd. Vét., 2016, 167, 3-4, 99-105.

7.9. Kadir ÖNK, Mehmet SARI, Yüksel AKSOY, Muammer TILKI, Tuncay TUFAN, İsa YILMAZ (2017): Effects of Different Fattening Systems on Fattening Permance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (1): 109-115.

7.10. Tuncay Tufan, CavitArslan, Aydın Daş (2017): Effects of terebinth (Pistacia terebinthus L.) fruit oil supplementation to diets ongrowth permance, carcass traits, blood parameters and breast meat fatty acidcomposition in quails. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (2): 289-295.

7.11. TUFAN, Tuncay; BOLACALI, Memis. Effects of dietary addition of synbiotic on permance, carcass traits, and serum parameters of Japanese quails. Revista Brasileira de Zootecnia, 2017, 46.10: 805-813.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1.  Yasin Demiraslan, Tuncay Tufan, Mehmet Sari, Yalcin Akbulut, Mustafa Orhun Dayan, Abdulsamed Kukurt: The effect of clinoptilolite on long bone morphometry in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Animal and Veterinary Sciences. 2(6): 179-183, 2014.

2.   …

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.3.1. Tuncay Tufan, Cavit Arslan: Effects of Chitosanoligosaccharide Supplementation to Broiler Ratio on Fatty Acid Composition of Breast Meat, Blood Parameters and Nutrient Digestibility. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey, (Sözlü Bildiri).

7.3.2. Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Permance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey (Poster Bildiri).

7.3.3. Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: A Baseline Study related to economic importance of animal nutrition and nutritional diseases on Animal Husbandry in TRA2 Province. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey, (Poster Bildiri).

7.3.4. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan, Serpil Adıgüzel Işık:Effects of Black Cumin (Nigella sativa) or Black Cumin Oil Addition to Japanese Quail Diet on Growth Permance, Carcass Traits and Some Blood Parameters. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014, Diyarbakır - Turkey, (Poster Bildiri).

7.3.5. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Aydın Daş: Effects of terebınt (pıstacıa terebınthus l) oıl addıtıon to quaıl dıets on growth permance, carcass traıts, some blood parameters and composıtıon of breast meat fatty acıd.1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 15-19 2015 Skopje. Sözlü Bildiri

7.3.6. Kadır Önk, Mehmet Sarı, Muammer Tılkı, Serpıl Adıgüzel Işık, Tuncay Tufan: The effects of fear color on hatchabılıty traıts, growth permance, and survıval rate ın Japanese Quaıls. 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 15-19 2015 Skopje. Poster Sunum

7.3.7. Tufan T., Nayir M., Arslan C. (2016): Effects Of Raw Egg Addıtıon To Mılk On Growth Permance, Serum Igg And Some Blood Parameters At Sucklıng Perıod Of Calf. I. II. Internatıonal Vet İstanbul Group Congress (VETİST) 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovia. Oral presentation.

7.3.8. Tufan T., Arslan C. (2016): Determination Of Herbage Yield, Nutrient Composition Of Pastures in Kars District. 1st Internatıonal Congress On Advances In Veterınary Scıences And Technıcs (Icavst). 25-29 August, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovia. Oral presentation.

7.3.9. Tufan T., Arslan C.(2017): Use of Fibrolytic Enzyme in Ruminant Nutrition: I. Effect of Fibrolytic Enzyme Administration on Growth Permance in Suckling Calves.  3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 03-07.2017, Budapest, Hungary. Sözlü Bildiri

7.3.10. Arslan C., Tufan T.,(2017): Effect of Molasses, Barley, Oak Tannins Extracts or Previously Fermented Juice Addition on Characteristics of Grass Silage.  3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 03-07.2017, Budapest, Hungary. Sözlü Bildiri.

7.3.11. KAYA S.1, ERKILIC E.E.2, KIRMIZIGUL A.H.2, KACAR C.1, UZLU E.2, TUFAN T.3 (2017): INFLUENCE OF CHITOSAN ON THE POSTOPERATIVE PERITONEAL ADHESION IN RAT. 4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Arslan C., Tufan T.: Kars Yöresinde Farklı Tarihlerde Biçilen Çayırların Verim Özellikleri, Besin Madde İçerikleri ve En Uygun Biçim Tarihinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv Vet Fak Derg., 6 (2): 131-138, 2011.

2. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: Japon Bıldırcını rasyonlarına farklı oranlarda klinoptilolit ilavesinin besi permansı, karkas verim özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 54 (1) 21-27, 2014.

3. Tuncay Tufan, Mehmet Nayir, Cavit Arslan.: Süt Emme Dönemindeki Buzağıların Sütüne Çiğ Yumurta İlavesinin Besi Permansı, Serum IgG Konsantrasyonu ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Kocatepe Veterinary Journal 9 (1), 24-29, 2016.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.6.1. Arslan C., Tufan T.: Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Permansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Haziran 2 Temmuz 2011. Samsun, Türkiye.

7.6.2. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Kadir Önk, Turgay Deprem, Elif Tazegül: Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri, Karaciğer ve Barsak Histolojisi ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, (Poster Bildiri).

7.6.3. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Özlem Durna, Kadir Önk, Mehmet Sarı, Hayriye Erman:Japon Bıldırcını (CoturnixCoturnixJaponica) Rasyonlarına L-Karnitin ve Kitosanoligosakkaritin Tek ya da İkili Karışımlar Halinde İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara.

7.6.4. Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı. Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Permansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, (Poster Bildiri).

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

8.1. Broyler Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Permansı, Karkas Özellikleri, Besin Madde Sindirilebilirlikleri, Serum Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2011-VF-36, (Yardımcı Araştırıcı), 2011.

8.2. Etlik piliç rasyonlarına kitosan oligosakkarit ve karnitinin tek tek ya da ikili karışım halinde ilavesinin besi permansı, karkas özellikleri, besin madde sindirilebilirlikleri ve serum lipidleri üzerine etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2013 VF-81, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

8.3. Esmer ve Simental İneklerde Kondisyon Skoru ve Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler, 2013-VF-69, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2013. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

8.4. Buzağı rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi permansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. 2014-VF-39, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, (Yürütücü).2017.

 

 

9.İdari Görevler

Çalıştığı Kurum-Hizmet Yılı

İdari Görev

TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Şanlıurfa, 2006-2009

Veteriner Hekim, Teknik Şef.

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013-2014

KAÜ Araştırma Uygulama Çiftliği Müdür Yard.

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2014-2015

KAÜ Araştırma Uygulama Çiftliği Müdürlüğü

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-…

SİÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard.

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-2016

SİÜ KEÇİMER Araştırma Uygulama Merkezi Yard.

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016-..

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016

Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Değerlendirme ve Projeler Komsiyonu Başkanı

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017-

SİÜ YABANMER Araştırma Uygulama Merkezi Müdür

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017-

SİÜ Senato Üyesi (Fakülte Temsilcisi)

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2017

SİÜ Arı Uyg. Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1. Hayvan Besleme Bilim Derneği

 

11.Ödüller

            1.   Yayın Teşvik Ödülü, Bilimsel Yayın Teşvik Programı, 2011

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Temel Hayvan Besleme ve Yemler

2

2

82

Biyoteknolojinin Hayvan Beslemede Kullanımı

1

0

32

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Bahar

Yemler ve Teknolojisi

2

2

25

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

2016-2017

Güz

Hayvan Besleme

2

2

24

Karma Yem Teknolojisi

1

0

26

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Bahar

Yemler ve Teknolojisi

2

2

51

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Beslenme Bozuklukları ve Metabolizma Hastalıkları

1

0

 

2017-2018

Güz

Hayvan Besleme

2

2

52

Karma Yem Teknolojisi

1

0

26

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Bahar

Yemler ve Teknolojisi

2

2

65

Beslenme Bozuklukları ve Metabolizma Hastalıkları

 

 

 

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1

Arslan, C., Tufan, T.: Kars Yöresinde Farklı Tarihlerde Biçilen Çayırların Verim Özellikleri, Besin Madde İçerikleri ve En Uygun Biçim Tarihinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 2011; 6(2): 131-138.

2

Tufan T., Arslan C., Sarı M.: Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Verim Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg.,2014, 54 (1) 21-27.

3

Yasin Demiraslan, Tuncay Tufan, Mehmet Sari, Yalcin Akbulut, Mustafa Orhun Dayan, Abdulsamed Kukurt: The Effect of Clinoptilolite on Long Bone Morphometry in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica).Animal and Veterinary Sciences, Nov. 17, 2014 , 179-183.

4

Tuncay Tufan, Mehmet Nayir, Cavit Arslan (2016): Süt Emme Dönemindeki Buzağıların Sütüne Çiğ Yumurta İlavesinin Besi Performansı, Serum IgG Konsantrasyonu ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Kocatepe Veterinary Journal 9 (1), 24-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

1

Arslan, C., Tufan, T.: Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Performansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Haziran - 01 Temmuz 2011, Samsun.

2

Tuncay TUFAN, Cavit ARSLAN, Mehmet SARI, Kadir ÖNK, Turgay DEPREM, Elif TAZEGÜL. Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Karaciğer ve Barsak Histolojisi ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, (Poster Bildiri).

3

Tuncay TUFAN, Cavit ARSLAN, Özlem DURNA, Kadir ÖNK, Mehmet SARI, Hayriye ERMAN:Japon Bıldırcını (CoturnixCoturnixJaponica) Rasyonlarına L-Karnitin ve Kitosanoligosakkaritin Tek ya da İkili Karışımlar Halinde İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara.

4

Tuncay TUFAN, Cavit ARSLAN, Mehmet SARI. Japon Bıldırcını Rasyonlarına Farklı Oranlarda Klinoptilolit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, (Poster Bildiri).

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

Ulusal ve Uluslararası Dergi Hakemlikleri

1

Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences (1 adet)

2

Animal Breeding (2 adet)

3

Iranian Journal Of Applied Animal Science (1 adet)

4

 Journal of Dietary Supplements (1 adet)

5

 The South African Journal of Animal Science (1 adet)

6

 

7

 

8

 


Ulusal ve Uluslararası Projeler

1

Broyler Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Besin Madde Sindirilebilirlikleri, Serum Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2011-VF-36, (Yardımcı Araştırıcı), 2011. Bitti. (Yardımcı Araştırmacı)

2

Etlik piliç rasyonlarına kitosan oligosakkarit ve karnitinin tek tek ya da ikili karışım halinde ilavesinin besi performansı, karkas özellikleri, besin madde sindirilebilirlikleri ve serum lipidleri üzerine etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2013 VF-81, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

3

Esmer ve Simental Ineklerde Kondisyon Skoru ve Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki Iliskiler, 2013-VF-69, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2013. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti

4

Buzağı rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi performansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. 2014-VF-39, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, (Yürütücü) 

 5

....................SİÜBAP,  (Yürütücü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal ve Uluslararası Projeler

1

Broyler Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Besin Madde Sindirilebilirlikleri, Serum Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2011-VF-36, (Yardımcı Araştırıcı), 2011. Bitti. (Yardımcı Araştırmacı)

2

Etlik piliç rasyonlarına kitosan oligosakkarit ve karnitinin tek tek ya da ikili karışım halinde ilavesinin besi performansı, karkas özellikleri, besin madde sindirilebilirlikleri ve serum lipidleri üzerine etkileri, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2013 VF-81, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti.

3

Esmer ve Simental Ineklerde Kondisyon Skoru ve Meme Ölçüleri ile Süt Verimi Arasındaki Iliskiler, 2013-VF-69, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2013. (Yardımcı Araştırmacı) Bitti

4

Buzağı rasyonlarına farklı oranlarda fibriolitik enzim ilavesinin besi performansı, rumen parametreleri ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. 2014-VF-39, Kafkas Üniversitesi Arastırma Fonu Projesi, (Yürütücü) 

 5

....................SİÜBAP,  (Yürütücü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1

Arslan, C., Tufan T.: Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi. II. Bu Dönemde Görülen Metabolik Hastalıklar ve Besleme İle Önlenmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16 (1) 159-166, 2010.

2

Arslan, C., Tufan T. (2010): Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin Beslenmesi. I. Bu dönemde görülen fizyolojik, hormonal, metabolik ve immunolojik değişiklikler ile beslenme ihtiyaçları. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (1) 151-158.

3

Arslan, C., Tufan T. (2011): Yarı Entansif Şartlarda Beslenen Yerli Türk Kazlarının Besi Performansı, Kesim Özellikleri ve Bazı Kan Parametreleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (3): 487-491.

4

Sarı M., Önk K., Işık S., Tilki M., Tufan T.: Effects of Housing System, Slaughter Age and Sex on Slaughter and Carcass Traits of Native Turkish Ducks. Turk J Vet Anim Sci, 37: 694-700, 2013.

5

Sarı M, Önk K, Aydın E, Tilki M, Tufan T. (2014): Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance and Body Measurements of Hemsin Male Lambs. Kafkas Üniv Vet Fak Derg (Kabul edildi).

6

T. Tufan1*, C. Arslan, Ö. Durna, K. Önk, M. Sarı and H. Erman (2015): Effects of chito-oligosaccharides and L-carnitine supplementation in diets for Japanese quails on performance, carcass traits and some blood parameters. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. (Kabul edildi)

7

TUFAN T, ARSLAN C, SARI M, KAPLAN O (2015): Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Çörek Otu (Nigella sativa L.) Tohumu veya Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12978)

8

Tuncay TUFAN, Cavit ARSLAN, Mehmet SARI, Kadir ÖNK, Turgay DEPREM, Elif TAZEGÜL(2015): Effects of Chitosan Oligosaccharides Addition to Japanese Quail’s Diets on Growth, Carcass Traits, Liver and Intestinal Histology, and Intestinal Microflora.(DOI: 10.9775/kvfd.2015.13010 )

9

Tuncay Tufan, Cavit Arslan,  Kadir Önk,  Mehmet Sarı, Muammer Tilki (2016): Effects of hay, grass silage and corn silage on growth performance, rumen fluid and blood serum parameters of beef cattle (Kabul edildi).

10

Kadir ÖNK, Mehmet SARI, Yüksel AKSOY, Muammer TILKI, Tuncay TUFAN, İsa YILMAZ (2017): Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (1): 109-115, 2017 DOI: 10.9775/kvfd.2016.15953

 11

Tuncay Tufan, CavitArslan, Aydın Daş (2017): Effects of terebinth (Pistacia terebinthus L.) fruit oil supplementation to diets ongrowth performance, carcass traits, blood parameters and breast meat fatty acidcomposition in quails. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (2): 289-295, DOI: 10.9775/kvfd.2016.16463

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin ya da Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

1

Tuncay Tufan, Cavit Arslan: Effects of Chitosanoligosaccharide Supplementation to Broiler Ratio on Fatty Acid Composition of Breast Meat, Blood Parameters and Nutrient Digestibility. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey, (Sözlü Bildiri).

2

Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz, Muammer Tilki, Tuncay Tufan: Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey (Poster Bildiri).

3

Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı: A Baseline Study related to economic importance of animal nutrition and nutritional diseases on Animal Husbandry in TRA2 Province. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey, (Poster Bildiri).

4

Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan, Serpil Adıgüzel Işık:Effects of Black Cumin (Nigella sativa) or Black Cumin Oil Addition to Japanese Quail Diet on Growth Performance, Carcass Traits and Some Blood Parameters. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014, Diyarbakır - Turkey, (Poster Bildiri).

5

Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Aydın Daş (2015): Effects Of Terebınt (Pıstacıa Terebınthus L) Oıl Addıtıon To Quaıl Dıets On Growth Performance, Carcass Traıts, Some Blood Parameters And Composıtıon Of Breast Meat Fatty Acıd.1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 15-19 2015 Skopje. Sözlü Bildiri

6

Kadır Önk, Mehmet Sarı, Muammer Tılkı, Serpıl Adıgüzel Işık, Tuncay Tufan (2015): The Effects Of Feather Color On Hatchabılıty Traıts, Growth Performance, And Survıval Rate In Japanese Quaıls. 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 15-19 2015 Skopje. Poster Sunum.

7

Tuncay TUFAN, Cavit ARSLAN: (2015): Broyler Rasyonlarına Kitosanoligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri. 3.Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya. Poster Bildiri

8

Arslan C, Tufan T: Effect of chıtosan olıgosaccharıdes and L-carnıtıne supplementatıon ındıvıdually to the dıets on performance, nutrıent dıgestıbılıty, carcass traıts and serum compositıon ın broıler chıckens. II. Internatıonal Vetİstanbul Group Congress-Russia, 07-09.April 2015.

9

Muhammet Şakiroğlu, Barış Eren, Doğan İlhan, Tuncay Tufan (2015): Historical alfalfa landraces perform higher yield under dry farming in Turkey. Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty, 15- 17 February, 2015, Netherlands. Oral presentation.

10

Tuncay TUFAN, Cavit ARSLAN, Kadir ÖNK, Mehmet SARI, Muammer TİLKİ (2015): Effects of Hay, Grass Silage and Corn Silage on Growth Performance, Rumen Fluid and Blood Serum Parameters of Beef Cattle. ICONSETE’2015 – VIENNA, AVUSTURYA. Oral presentation.

11

Tufan T., Nayir M., Arslan C. (2016): Effects Of Raw Egg Addıtıon To Mılk On Growth Performance, Serum Igg And Some Blood Parameters At Sucklıng Perıod Of Calf. III. Internatıonal Vet İstanbul Group Congress (VETİST) 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovia. Oral presentation.

12

Tufan T., Arslan C. (2016): Determination Of Herbage Yield, Nutrient Composition Of Pastures in Kars District. 1st Internatıonal Congress On Advances In Veterınary Scıences And Technıcs (Icavst). 25-29 August, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovia. Oral presentation.

13

Tufan T., Arslan C.(2017): Use of Fibrolytic Enzyme in Ruminant Nutrition: I. Effect of Fibrolytic Enzyme Administration on Growth Performance in Suckling Calves. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 03-07.2017, Budapest, Hungary. Sözlü Bildiri

14

Arslan C., Tufan T.,(2017):Effect of Molasses, Barley, Oak Tannins Extracts or Previously Fermented Juice Addition on Characteristics of Grass Silage. 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 03-07.2017, Budapest, Hungary. Sözlü Bildiri

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

Yürütülen Tezler
YÜKSEK LİSANS TEZİ
1. YASİN SARIKAYA: BILDIRCIN RASYONLARINA FARKLI ORANLARDA POLEN İLAVESİNİN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ.KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 06.06.2017 (Tamamlandı)

2. HASAN KESKİN:  Tez aşamasında