Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3128
Kurumsal E-Posta h.arslantas  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.01.2019 08:38:32

Doç.Dr HACI İSMAİL ARSLANTAŞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Eğitim Bilimleri Bölüm Bşk.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hacı İsmail ARSLANTAŞ

Doğum Tarihi: 01.01.1966

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi

İnönü Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi

Dicle Üniversitesi

2002

Doktora

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi

Gaziantep Üniversitesi

2007

Doçentlik

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi

Siirt Üniversitesi

2014

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Ortaöğretim Okullarında İletişim-

Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Hasan ŞENTÜRK

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Yardım ve Rehberlik Rollerinin Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi-

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Tokay GEDİKOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sınıf Öğretmeni

 Darende Ciritbelen Köyü Coplar Mezrası İlkokulu-MALATYA

1986-1989

Sınıf Öğretmeni

Dolamantepe İlkokulu-Battalgazi/MALATYA

1989-1994

Rehber Öğretmen

Dr.Sadettin Hacıevliyagil Lisesi-Battalgazi/MALATYA

1994-1995

İlköğretim Müfettişi

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü-MERSİN

1995-1998

Öğretim Görevlisi

 Dicle Üniversitesi

1998-2007

Öğretim Görevlisi

 Gaziantep Üniversitesi M.R.Eğitim Fakültesi

2007-2008

Yrd.Doç. Dr.

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R.Eğitim Fakültesi

2008-2013

Yrd.Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi BESYO

2013-Halen devam ediyor

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1.E-Okuldan ilköğretim Öğrenci Velilerinin Yaralanma Düzeyleri.

2.Türkçe Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi.

3.Anadolu Liselerinde Etkili Okul Kavramının Yönetici Ve Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi (Batman İli Örneği).

4. İlk Ve Ortaokul Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi (Diyarbakır ili örneği).

5. İlkokullarda Görevli Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Taciz (Mobbing) Uygulamaları

(Batman İli Örneği)

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Yok

Projelerde Yaptığı Görevler: Yok

İdari Görevler :

1.Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R.Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı (2008-2012).

 

2.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2012)

 

3.Siirt Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı(2013-Halen Devam Etmekte.)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2011-2012

Güz

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

271

Eğitim Psikolojisi

3

0

116

Örgüt ve Yönetim Süreçleri (Tezli Yüksek Lisans)

3

0

3

Eğitim Felsefesi

(Tezli Yüksek Lisans)

3

0

2

Eğitim Liderliği

3

0

2

 

Sınıf Yönetimi(tezsiz y.l.)

3

0

4

 

Uzmanlık Alanı

4

0

3

 

Öğrenci Danışmanlığı

3

0

3

 

Seminer

2

0

1

İlkbahar

Eğitim Psikolojisi (Lisans-6 Grup)

3

0

350

Örgüt ve Yönetim Süreçleri (Tezli Yüksek Lisans)

3

0

3

Eğitim Felsefesi (Tezli Yüksek Lisans)

3

0

3

Eğitim Liderliği (Tezli Yüksek Lisans)

2

4

5

 

 

Okul Deneyimi

1

0

7

 

 

Uzmanlık Alanı (Tezli Yüksek Lisans)

4

0

3

 

 

Öğrenci Danışmanlığı (Tezli Yüksek Lisans)

3

0

3

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Eğitim Bilimine Giriş (6 farklı grup)

3

0

363

Eğitim Liderliği (Yüksek Lisans Dersi)

3

0

1

Örgüt ve Yönetim Süreçleri (Yüksek Lisans Dersi)

3

0

1

Uzmanlık Alanı (Tezli Yüksek Lisans)

4

0

3

Okul Deneyimi

1

0

12

Seminer (Yüksek Lisans)

2

0

1

 

 

 

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2013-2014

Güz

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

250

Rehberlik

3

0

158

İlkbahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön.

2

0

211

Okul Deneyimi

1

0

12

Öğretmenlik Uygulaması

2

0

15

Eğitim-Öğretimde Temel Kavramlar

3

0

12

 

 

Etkili İletişim

2

0

212

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Arslantas, Haci Ismail.(2011). Evaluation of elementary school inspectors’occupational helps and guidance to teachers about new curriculum.Educational Research and Reviews,6(2),pp.215-223

A2. Arslantaş, Haci İsmail ve Özkan Metin.(2013).  Eğitim müfettişlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. E-Journal of New World Science Academy,8(2),s.179-192

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. H.İ.Arslantas, 4th Congress of Qualitative Inquiry konferansı dahilinde , "Congress of Qualitative Inquiry", bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Preschool Education: A case study", 219-220 pp.,University of Illinois at Urbana-Champaign-ABD, Mayıs, 2008

B2. H.Uzun, H.İ. Arslantaş, M. Özkan , 3rd İnternational Congress on Early Childhood Education konferansı dahilinde , ". 3rd İnternational Congress on Early Childhood Education", bildiri kitapçığındaki "The Problems Wich Management of Independent Nursery Schools Meet in Terms of School Management Processes", 219-220 pp.,University of Çukurova-Adana,Turkey, Eylül, 2012

C2. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler : 

C2.1. M.Sağlam, A.Yıldırım, A.Ç.Sağlam, H.İ.Sağlam, İ.Arslantaş, H.A.Demirtaş Madran, S.Altaş, Ş.S.Nartgün, M.Cinoğlu,L.Eraslan, A.Ç.Sağlam, Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Felsefi Temelleri),84-102 pp.,Ankara, Maya Akademi Yayıncılık, 2009

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Arslantaş, H.İsmail(2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem Ve Teknikleri, İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Year: 2011 ♦ Cilt/Volume: 8 ♦ Sayı/Issue: 15, s. 487 - 506

 

D2. Arslantaş, H.İ. ve Cinoğlu, M.(2010). İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Nisan 2010/ Cilt. 11, Sayı. 1, ss. 81–92.

 

D3.Murat, Mehmet; Özgan, Habib ve H.İsmail Arslantaş, (2005) “Öğretmen Adaylarının Öğretim Elamanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları” Milli Eğitim Dergisi, 33 (168), 215-228.

 

D4. Murat, Mehmet; Arslantaş, H.İsmail ve Habib Özgan, (2006) “Öğretim Elamanlarının Sınıf İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 263-278.

 

D5. Arslantaş, H.İsmail ve Tokay Gedikoğlu, (2007) “Süreç Odaklı Mesleki Yardım ve Rehberlik”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 157-163.

 

D6. Arslantaş, H.İsmail (2011). Öğretmenlerin Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl.9, sayı:17, ss.57-68.

 

D7. Kaya, A.İ., Arslantaş, H.İ. ve Şimşek, N. (2009).İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Karşı Tutumları.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), s.376-387.

 

D8. Cinoğlu, M., Arslantaş, H.İ. ve Özgan, H. (2009). İlköğretim Okullarında Araç-Gereç Kullanımı, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı:13, s.95-103.

 

D9. Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. (2012).İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), ss.555-570.

 

D10. Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. (2012).Okul Müdürlerinin Çatışma Çözmede Yapıcı – Yıkıcı Olmaları İle Öğretim Liderliği Arasındaki İlişki. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, ss.231-243.

 

D11. Arslantaş, H.İ., Şimşek, N. ve Kaya, A.İ. (2013)  İlköğretim II.Kademe 2005 Türkçe Programının Uygulanabilirliğinin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Z.Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, ss.12-24.

 

D12. Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. ve Külekçi, E. (2012).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), ss.395-407.

 

D13. Cinoğlu, M., Arslantaş, H.İ. ve Demir, M. (2013).Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının (YSÖP) Değerlendirilmesi. Uşak Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), ss.29-41.

 

D14. Arslantaş, H.İ. ve Yıldız, M.A. (2013). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin, Uygulama Öğretim Elemanları ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1),ss.58-84.

 

D15. M.Cinoğlu, H.İ.Arslantaş, M.Öztürk. (Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi

 

D16.H.İ.Arslantaş, M.Cinoğlu, M.A.Yıldız, "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , "13", 67-90 pp., 2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor

 

D17. M.Özkan, H.İ.Arslantaş, "Etkili Öğretmen Özellikleri Üzerine Sıralama Yöntemi İle Bir Ölçekleme Çalışması", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , "15", 311-330 pp., 2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Arslantas, Haci Ismail.(2010). “Yeni İlköğretim Programı Konusunda İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlere Yaptıkları Rehberlik ve Mesleki Yardımın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Ulusal Malatya Sempozyumları Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya, s.185-194.

E2. Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M.(2011). “Eğitim Müfettişlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı”. 20.Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri, s.248-249.

E3. H.İ.Arslantaş, M.Özkan, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi konferansı dahilinde , "7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Okul Müdürlerinin Çatışma Çözmede Yapıcı Veya Yıkıcı Olmaları Öğretim Liderliğinin Yordayıcısı mıdır?", 55-56 pp.,Malatya, Türkiye, Mayıs, 2012

E4. M. Özkan, H.İ.Arslantaş, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi konferansı dahilinde , "7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Etkili Okulda Yönetici ve Öğretmen Özellikleri Üzerine Bir Ölçekleme Çalışması", 329-331 pp.,Malatya, Türkiye, Mayıs, 2012

F. Diğer yayınlar : YOK

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45