Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı
Telefon / 3050
Kurumsal E-Posta abalbay  siirt.edu.tr
E-Posta asimbalbay  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.05.2018 10:14:32

Doç.Dr ASIM BALBAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi


Adı Soyadı : Asım BALBAY

Doğum Yeri : Elazığ

Email :abalbay@siirt.edu.tr / asimbalbay@gmail.com


Yabancı Dili: İngilizce (ÜDS Fen Bilimleri-80)


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Gövde Borulu Isı Değiştiricilerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı, 2001

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasin VAROL

 

 

Doktora Tezi ve Danışmanı:

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Yollardaki Kar ve Buzu Eritmek için Kullanılmasının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması, 2008

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet ESEN

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Eğitimi Bölümü, Makine Öğretmenliği

Fırat Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi, Enerji bilim dalı

Fırat Üniversitesi

2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi, Enerji bilim dalı

Fırat Üniversitesi

2008

Doçent

Makine Mühendisliği

ÜAK

14 Mart 2014

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Teknik Öğretmen

İstanbul Erkan Avcı Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve E.M.L

1999-2000

Teknik Öğretmen

Elazığ Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

2000-2007

Teknik Öğretmen

Elazığ Gazi Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve E.M.L

2007-2009

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2009-2014

Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2014-...

 

 

 

Projeler ve Görevleri :

 

P1. Yürütücü-FÜBAP-1154: Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin yollardaki kar ve buzu eritmek için kullanılmasının deneysel ve teorik olarak araştırılması

 

P2. Araştırmacı/Uzman-TUBİTAK-112R003: Siirt İl Yenilik Platformu (Enerji ile ilgili çalışmalar) 15.03.2012-15.06.2014

 

P3.Yürütücü-2013-SİÜMÜH-M3:Siirt İlinde Güneş Enerjili Tarımsal Sulamanın Araştırılması, 29.05.2015.

 

P4. Araştırmacı-2013-SİÜMÜH-M5:Modifiye edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürden elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı, 29.05.2015.

 

P5. Yürütücü, 2017-SİÜMÜH-26: Hidrojen Yakıtlı Sistemler İçin Farklı Çözücü Ortamlarında Elde Edilen Asitlendirilmiş Cu-Ni Katalizörleri ile Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminin Araştırılması, 26.12.2017

 

P6. Araştırmacı, 2017-SİÜSYO-51: Farklı asitlerle modifiye edilmiş killeri Katalizör olarak kullanarak sodyum bor hidrürden hidrojen üretimi, 26.12.2017

 

P7. Yürütücü, Sodyum Bor Hidrürlü Bir Hidrojen Üretim Sisteminde Farklı Kil Bazlı Katalizörlerin Hidrojen Üretimine Etkileri, Devam Ediyor

 

İdari Görevler :

·         Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) Koordinasyon Üyesi 2010-2013

·         Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2013

·         Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2009-2017

·         Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 2009-2017

·         SÜBAP Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Proje İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı 2013-2017

·         Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2017

·         Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Disiplin Kurulu Üyesi 2014-2017

·         Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2018

·         Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Disiplin Kurulu Üyesi 2014-2018

·         Siirt Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi 2014-2018

·         Siirt Üniversitesi Etik Kurulu Başkan Yardımcısı 2018-...

·         Siirt Üniversitesi Senato Temsilci Üyesi 2015-...

·         Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2018-...

·         Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 2018-...

 

 

  

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI):


A1. Asım Balbay, Cafer Saka. Semi-methanolysis reaction of potassium borohydride with phosphoric acid for effective hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy (Kabul edildi)

 

A2. Asım Balbay Effects of Environmental Temperature & Relative Humidity on the Rehydration of Dried Pistachios, Drying Technology DOI:10.1080/07373937.2018.1493692 (Published Online 01. 10. 2018)

 

A3. Cafer Saka, Asım Balbay. Fast and effective hydrogen production from ethanolysis and hydrolysis reactions of potassium borohydride using phosphoric acid. International Journal of Hydrogen Energy, 43(43), 19976-19983, 2018, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.09.048

 

A4. Asım Balbay, Cafer Saka. Effect of phosphoric acid and acetic acid addition on the hydrogen evolution using Ni based catalyst prepared in ethanol, methanol, and water solvents, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 40(20), 2442-2450, 2018 DOI: 10.1080/15567036.2018.1502841.

 

A5. Asım Balbay, Cafer Saka. The effect of the concentration of hydrochloric acid and acetic acid aqueous solution for fast hydrogen production from methanol solution of NaBH4, International Journal of Hydrogen Energy, 43(31), 142565-14272, 2018, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.05.131.

 

A6. Asım Balbay, Cafer Saka. Effect of phosporic acid addition on the hydrogen production from hydrolysis of NaBH4 with Cu based catalyst. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 40(7), 2018, 794-804, doi.org/10.1080/15567036.2018.1463311.

 

A7. Asım Balbay, Ömer Şahin, Cafer Saka. Effect of acid addition on hydrogen production from potassium borohydride hydrolysis. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 39(13),1383-1389, 2017.

 

A8. Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Asım Balbay, Cafer Saka. Effects of plasma treatment, La content and temperature on the La-Ni-MoB catalysts for hydrogen production from NaBH4 hydrolysis, Surface Engineering, 33(7),499-505, 2017.

 

A9. Ömer Şahin, Cafer Saka, Arzu Ekinci, Asım Balbay. Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 14(1), 351-356, 2016.

 

A10. Cafer Saka, Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Asım Balbay. Influence of plasma treatment on Ce0.05-Ni-W-B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4, Journal of Energy Institute, 89(2), 190-198, 2016.


A11. Asım Balbay, Ömer Şahin. Hydrogen production from sodium borohydride in boric acid-water mixtures, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 36(11), 1166-1174, 2014.


A12. Asım Balbay, Mehmet Esen. Temperature distributions in pavement and bridge slabs heated by using vertical ground-source heat pump systems, Acta Scientiarum. Technology,35(4), 677-685, 2013.


A13. Asım Balbay, Ömer Şahin, Hakan Ülker. Modeling of convective drying kinetics of pistachio kernels in a fixed bed drying system, Thermal Science, 17 (3), 839-846, 2013.


A14. Asım Balbay, Ömer Şahin. Drying of pistachios by using a microwave assisted dryer, Acta Scientiarum. Technology, 35 (2), 263-269, 2013.


A15. Asım Balbay, Engin Avci, Ömer Şahin, Resul Çöteli. Modeling of Drying Process of Bittim Nuts (pistacia terebinthus) in a Fixed Bed Dryer System by Using Extreme Learning Machine, International Journal of Food Engineering, 8(4), Pages-ISSN (Online) 1556-3758. Article 10, 2012.


A16. Asım Balbay. The modeling of temperature controlled microwave drying of bittims (Pistacia terebinthus), Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28(2), 525-534, 2012.


A17. Asım Balbay, Yılmaz Kaya, Ömer Şahin. Drying of black cumin (Nigella sativa) in a microwave-assisted drying system and modeling using extreme learning machine, Energy, 44, 352-357, 2012.


A18. Asım Balbay, Ömer Şahin. Microwave drying kinetics of a thin layer liquorice root, Drying Technology, 30(08), 859-864, 2012.


A19. Asım Balbay, Ömer Şahin, Murat Karabatak. An investigation of drying process of shelled pistachio in a newly designed fixed bed dryer system by using artificial neural network, Drying Technology, 29(14), 1685-1696, 2011.


A20. Asım Balbay, Mehmet Esen. Experimental investigation of using ground source heat pump system for snow melting on pavements and bridge decks, Scientific Research and Essays, Vol.5(24), 3955-3966, 2010.

 

 

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Diğer İndeksler) :


B1. Asım Balbay, Yahya Hişman Çelik. Yarım silindirik, silindirik ve paket tipi katı yakıtlı kalorifer kazanlarının ısıl verim değerlerinin deneysel olarak araştırılması (Experimental research of the semi-cyclindirical, cyclindirical and packed boilers by thermal efficiency), E-Journal of New World Science Academy, Volume:4,  Number: 1, p.113-122, 2009.


B2. Asım Balbay. A fuel cell system using the hydrogen energy obtained from mixture of NaBH4 and H3BO3, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Special Issue, 245-248, 2012.


B3. Asım Balbay, Experimental-Computational Study on Drying of Black Cumin  (Nigella sativa) in a Fixed Bed Dryer and in a Thermo-gravimetric Analysis System, Arab Gulf Journal Scientific Research(AGJSR), 31 (2&3), 134-144, 2013. EBSCO Elsevier


B4. Asım Balbay, Hakan Ülker, Ömer Şahin. An experimental study on drying of pistacia terebinthus in a fixed bed dryer, Fluid Dynamics and Materials Processing, 9 (1), 1-10, 2013.C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1. Yasin Varol, Asım Balbay. Gövde borulu ısı değiştiricilerinin tasarımı için bir paket programın geliştirilmesi, 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, s.s.265-274, 17-18 Temmuz 2002,  Ankara, Türkiye. 

 

C2. Asım Balbay, Ömer Şahin, Hakan Ülker. Experimental investigation of drying process of shelled pistachio grown in Siirt province, Turkey. 6th International Advanced Technologies Symposium(IATS’11)”, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.


C3. Asım Balbay, Hakan Ülker, Ömer Şahin. Drying behaviours of bittim (Pistacia terebinthus) in a fixed bed drying system. Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications(ICTEA 2009) May 29-June 1, 2012, Istanbul, Turkey.


C4. Asım Balbay, Hakan Ülker, Selman Demirtaş, Ömer Şahin. An Experimental Study on a Fully Automatic Controlled Irrigating System by Using Solar Energy in Siirt, Turkey, SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, 19–21 November 2014, Izmir-Turkey


C5. Ömer Şahin, Mustafa Pala, Asım Balbay, Fevzi Hansu, Hakan Ülker. Energy Profile of Siirt. Energy Systems and Management, Chapter 30, Springer, 2015.


C6. Asım Balbay, Resul Sarıtaş, Muhammet Camcı. Optimal Tilt Angle for Obtaining Maximum Energy in Photovoltaic System for Siirt Province, Turkey. International Conference on Advanced Technologies & Sciences(ICAT'16), September 01-03,2016. Konya-Turkey


C7. Asım Balbay, Muhammet Camcı, Resul Sarıtaş,Bülent Hallaç. An Investigation on The Moisture Sorption of Groundnuts under The Temperature & Humidty Conditions. International Congress on Natural and Engineering Sciences. September 01-05,2016. Macedonia.


C8. Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, Cafer Saka, Nuran Selvitepe. Design of a PID Digital Controlled Convective Type Drying System, 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.


C9. Bulent Hallaç, Asım Balbay, Yunus Emre Gönülaçar, TG Analysis and Temperature Distributions in the Well during Baking of Buryan Kebab byTraditional Cooking Method, 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS’17)”, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.


C10. Asım Balbay, Hakan Ülker, Yunus Demirtaş, Hüsamettin Bulut, "Siirt İlinde Küçük Ölçekli Bir Güneş Pv Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve Deneysel Analizi" International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress(GAPYENEV-2018), 10-12 May 2018, Şanlurfa, Turkey.

 


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Hikmet Esen, Asım Balbay. Yer kaynaklı bir ısı pompası sistemindeki toprak ısı değiştiricisi boru uzunluğunun belirlenmesi, Mühendis ve Makine Dergisi, 44 (527), 55-61, 2003.


D2. Hikmet Esen, Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde toprak ısı değiştiricisi boyunun hesaplanması, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 97, 84-88, 2003.


D3. Asım Balbay, Yüksel Esen. Yeni bir baca tasarımı ve Elazığ ilindeki TOKİ konutlarına uygulanması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 107-114, 2007.  


D4. Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin köprülerdeki karın/buzun eritilmesine etkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 119-122, 2007. 


D5. Asım Balbay, Mehmet Esen. Yollardaki kar ve buzu önleyici sistemler, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 169-174, 2007. 


D6. Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. Hidrojen Üreticili Bir Mikro PEM Yakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1), 33-38, 2013.


D7. Asım Balbay. Doğal Gaz Enerjisi ve Konut Isıtmada Kullanımının Deneysel Araştırılması, Siirt İli Örneği, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(1), 26-34, 2015.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Asım Balbay, Enver Kızılaslan. Siirt ilindeki enerji kaynakları ve potansiyel analizi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, s.s.314-320, 02-04 Mayıs 2013, Diyarbakır, Türkiye.


E2. Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Tülin Avcı Hansu, Asım Balbay. Mikrodalga ile Aktivitesi Artırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi, UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, Konya, Türkiye.

 

  

Verdiği Dersler

·         Isı Aktarımı

·         Akışkanlar Mekaniği

·         Bilgisayar Destekli Teknik Resim

·         Teknik Resim

·         Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

·         Mühendislik Bilimi 1-2

·         Enerji Yönetimi

·         Hidrolik-Pnömatik Bilgisi

·         Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(CFD)

·         Yakıt Pilleri Modellenmesi ve Simülasyonu

·         Temiz Enerji ve Kaynakları

·         Makine ve Teçhizat Bilgisi

·         Güç Makineleri

·         Çalışma Ortamında Fiziksel Risk Etmenleri

 

Uzmanlık ve İlgi Alanları

·         Termodinamik,

·         Isı transferi,

·         Enerji teknolojileri,

·         Kurutma teknolojisi,

·         Hidrojen üretimi ve kullanımı,

·         CFD,

·         Yakıtlar ve yanma

 

Ödüller :

·         Aylıkla Ödüllendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, 2005

·         Takdirname, Palu Kaymakamlığı, 2007

·         Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü, 2012

·         TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri

 

Katıldığı Kurslar

·         Hidrolik-Pnömatik Kursu, 2004

·         Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kursu, 2004

·         Satranç Kursu, 2006

·         1. Kademe Satranç Antrenör Yetiştirme Kursu, 2006

·         Katı Modelleme Kursu(Solidworks), 2008

·         TÜBİTAK, Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu, Haziran 2009

·         Proje Tabanlı Beceri Yarışması Katılım Belgesi, 2006

·         TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 2012

·         TÜBİTAK, Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 2014

 

 

 

 Bilimsel Hakemlikler

1.   Hakem, e-Journal of New World Sciences Academy Natural and Applied Sciences, 2011 (2 Makale).

2.   Hakem, Energy Conversion and Management, 2011 (1 makale).

3.   Hakem, Food Science and Technology International, 2011(2 makale)

4.   Hakem, Journal of Agricultural Science and Technology, 2011(1 makale)

5.   Hakem, Food Science and Technology International, 2012(1 makale)

6.   Hakem, CYTA-Journal of Food, 2012(1 makale)

7.   Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2012(2 makale)

8.   Hakem, Heat and Mass Transfer, 2012(1 makale)

9.   Hakem, Drying Technology, 2012(1 makale)

10.               Hakem, Desalination and Water Treatment (DWT), 2013(1 makale)

11.               Hakem, Journal of Renewable Energy, 2013(1 makale)

12.               Hakem, Energy Conversion and Management, 2013 (1 makale).

13.               Hakem, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013 (1 Proje)

14.               Hakem, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, 2014 (1 proje)

15.               Hakem, Firat University Turkish Journal of Science and Technology, 2014 (1 makale)

16.               Hakem, Heat and Mass Transfer, 2014(1 makale)

17.               Hakem, Energy Conversion and Management, 2015 (1 makale).

18.               Hakem, Energy Conversion and Management, 2015 (1 makale).

19.               Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2015(1 makale)

20.               Hakem, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2015 (1 makale)

21.               Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2015(1 makale)

22.               Hakem, Particulate Science and Technology, 2016 (1 makale)

23.               Hakem, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017 (1 makale)

24.               Hakem, Food Science and Technology International, 2017 (2 Makale)

25.               Hakem, Drying Technology, 2017 (2 Makale)

26.               Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2017 (2 Makale)

27.               Environmental Science and Pollution Research, 2017 (1 Makale)

28.               Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 2017 (1 Makale)

29.               Thermal Science, 2017(1 Makale)

30.               International Journal of Green Energy, 2017 (1 Makale)

31.               Hakem, Drying Technology, 2018 (1 Makale)

32.               Hakem, Food Science & Nutrition, 2018 (1 Makale)

33.               Hakem, Environmental Science and Pollution Research, 2018 (1 Makale)

34.               Hakem, Journal of Food Processing and Preservation, 2018 (1 Makale)

35.               Hakem, Energy, 2018(1 Makale)

 

Güncelleme : 21.10.2018 23:17:36