YADYO Hazırlık Sınıfı Muafiyet/Yeterlilik Sınavı Hakkında

Duyuru metni için ek'e tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi CÜNEYT DEMİR (0484) 212-1111 / 3852
Yabancı Diller Yüksekokulu
8 Ağustos 2019