Uzaktan Eğitim Mazeret Sınav Tarihi

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından uzaktan eğitim yoluyla verilen Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi-ITürk Dili-I ve İngilizce-I derslerinin Mazeret sınavları 8.12.2017 tarihi Cuma günü Saat 10:00’da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi C Blok, C16 ve C18 Nolu Dersliklerde yapılacaktır. İlgili tüm Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencilerinin söz konusu tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adı geçen derslerden mazeret sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi
24 Kasım 2017