Üniversitemiz Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti (European Voluntary Service-Evs) Kapsamında Akredite Oldu

Siirt Üniversitesi Gençlik Gönüllülüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti (European Voluntary Service-EVS) Kapsamında Akredite Oldu

Siirt Üniversitesi olarak, Nisan 2017 itibarıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Gönderen, Ev Sahibi ve Koordinatör Kuruluş olarak Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından akredite edilmiştir 
 
Erasmus+ Gençlik Programı Youth in Action kapsamında yer alan ve gençlerin AB ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarında gönüllü hizmet yapmalarına olanak sağlayan bir program olan AGH-Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS – European Voluntary Service) 17 – 30 yaş arası gençlere yönelik, kısa dönem (2-8 hafta) ve uzun dönem (2-12 ay) olmak üzere 2 ayrı dönemde gerçekleştirilebilen, maaş alınmadan cep harçlığı usulü ile finanse edilmelerini (yemek, sigorta, barınma ve dil eğitimi de dahil) bir hareketlilik programıdır.
 
AGH, gençler arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir öğrenme sürecidir. AGH'de yaygın öğrenme ilke ve uygulamaları esas alınır. AGH sürecinde gönüllü, ülkeye gitmeden, gittikten sonra, hizmet ortasında ve sonunda eğitimlere tabi tutulur. Gönüllü AGH süresince bulunduğu yerele katkı sağlar, yeni beceriler edinir, yeni diller öğrenir ve diğer kültürleri keşfeder.
 
AGH programına katılmak isteyen ve konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen adaylar aşağıdaki süreci ve linkleri takip edebilirler:
 

Türkiye Ulusal Ajansı’nın web sayfası:

(http://www.ua.gov.tr/ veya http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programi/genclik-programi/ogrenme-hareketliligi/avrupa-gonullu-hizmeti ) konuya ilişkin detaylı bilgi edinme,

 

Gitmek istediğiniz ülkeye ve katılmak istediğiniz proje alanına karar verin. Bu süreçte https://europa.eu/youth/evs_database_tr veri tabanından faydalanma, projelere ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olma.

 
 
AGH hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan ve proje seçimini yaptıktan sonra Europass formatında Özgeçmiş(CV):

 https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae 

ve Motivasyon Mektubu’nu göndermek suretiyle başvuru yapılabilir. Başvurusuna olumlu yanıt alan gençler üniversitemiz AGH koordinatörüne aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşarak gerekli prosedürü yerine getirmelidirler.
 
Motivasyon Mektubu Bilgi ve 41 Soruda Avrupa Gönüllü Hizmeti:

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti


 Öğr.Gör.Halil ÖZDEMİR

Erasmus+ AGH-EVS Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Siirt Üniversitesi, 56100 Rektörlük B-Blok Siirt 
Tel: +90 484 212 11 11 (Dahili: 3875)
Fax: +90 484 223 19 98 
E-mail:  halil@siirt.edu.tr 

Öğr. Gör. HALİL ÖZDEMİR (0484) 212-1111 / 3875
Erasmus +
26 Nisan 2017