Üniversitemiz Çeşitli Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

         Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

             1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten  müracaat dilekçelerine 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

               Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

              2- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

              3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi başvuru yapılan birimlerimizce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.


           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

             İlanımız Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Duyurulur.

 Başvuru Başlama Tarihi : 05.12.2017

 Başvuru Bitiş Tarihi       : 19.12.2017

  

   

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

   DERECE

ADET

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

MEYVE YET.VE ISLAHI

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TAHILLAR VE YEM.BAK.

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

ÇAYIR MERA VE YEM.BİT.

YRD.DOÇ.

3

1

İkinci ürün silajlık mısır konusunda doktora yapmış olmak.

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

YRD.DOÇ.

5

1

Bağ zararlıları konusunda doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ.MİM.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ.MİM.

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEB.FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEB.

TÜRK HALK EDEB.

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEB

YENİ TÜRK EDEB.

YRD.DOÇ.

4

1

Şiirlerde postmodernizm unsurları konusunda doktora yapmış olmak.

TURİZM İŞL.VE OTEL. YO.

KONAKLAMA İŞLET.

KONAKLAMA İŞLET.

YRD.DOÇ.

5

1

Rekreasyon imkanlarının geliştirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

MÜH.MİM.FAK.

MİMARLIK

MİMARLIK

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ELEKT.ELEKT.MÜH.

ELEKTRONİK

YRD.DOÇ.

3

1

Sensör elektroniği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ELEKT.ELEKT.MÜH.

ELEKTRİK MAKİNELERİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

YRD.DOÇ.

4

1

Tarihi kentsel çit alanları konusunda doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

YRD.DOÇ.

4

1

Şehir Planlaması konusunda doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

TEMEL İSL.BİLİMLERİ

KELAM VE İSL.MEZ.TAR.

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİT.ÖLÇ.VE DEĞ.

YRD.DOÇ.

4

1

İ.İ.B.F.

İŞLETME

İŞLETME

YRD.DOÇ.

5

1

Pazarlama konusunda doktora yapmış olmak.

İKTİSAT

İKTİSAT

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Ve doğrudan yabancı yatırımları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

MALİYE

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MALİYE

MALİYE

YRD.DOÇ.

5

1

Türkiyede bütçe açıklarının sürdürülebilirliği konusunda doktora yapmış olmak.

             

ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
5 Aralık 2017