Üniversitemiz Çeşitli Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

           


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

             1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten  müracaat dilekçelerine                 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

               Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

              2- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

              3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

                İlan süresi Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

              Duyurulur.


BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

   DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

PROFESÖR

1

1

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

YRD.DOÇ.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

YRD.DOÇ.

5

1

Zayıf şartsız Cauchy serileri üzerine çalışmaları olmak.

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMATİK EĞİT.

YRD.DOÇ.

4

1

Kümeleme analizi konusunda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİT. ÖLÇME VE DEĞER.

YRD.DOÇ.

5

1

Okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının yolsuzluk bağlamında incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

FEN EDEB.FAK.

SOSYOLOJİ

GEN.SOS.VE METOD.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İKTİSAT

İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

İŞLETME

İŞLETME

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜH.MİM.FAK.

KİMYA MÜH.

KİMYASAL TEKNOLOJ.

DOÇENT

3

1

İNŞAAT MÜH.

HİDROLİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ELEKT.ELEKT.MÜH.

TELEKOMÜNİKASYON

YRD.DOÇ.

5

1

II – VI yarı iletken kuantum noktalarının karakterizasyonu ve bunları kuantum nokta tabanlı güneş pillerinde uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

İNŞAAT MÜH.

YAPI

YRD.DOÇ.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT  FAK.

TEMEL İSLAM BİL.

TEFSİR

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ MİM.

YRD.DOÇ.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

ANTRENÖRLÜK EĞİT.

SPOR SAĞLIK BİL.

YRD.DOÇ.

3

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİL.

YRD.DOÇ.

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
9 Ekim 2017