Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği 2018 Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 Programı Enerji Verimliliği çağrısı 25 Ocak 2018 tarihi itibari ile proje başvurularına açılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan bu çağrıya toplam 212 Milyon Avroluk bir fon ayrılmıştır. Bu çağrı altında binalarda yenileme; entegre ev yenileme hizmetleri; yeni nesil enerji performans değerlendirmesi ve belgelendirmesi; endüstriyel atıkların ısıl / soğuk geri kazanımı; enerji etüt firma kapasitelerinin arttırılması; enerji verimliliği finansmanının yaygınlaştırılması ve daha da geliştirilmesi; proje geliştirme yardımı; yeni enerji etiketleme çalışmaları; enerji verimliliği ve enerji talebini modelleme; Enerji Birliği’nin faaliyete geçmesi için kamu kuruluşlarının desteklenmesi ve değişen piyasada tüketicilerin rolü konuları desteklenecektir.
Detaylı bilgi için Aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.


https://www.hibedestek.com.tr/ufuk2020-programi-enerji-verimliligi-2018-cagrisi-acildi/
Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü
1 Şubat 2018