Kurtalan Meslek Yüksekokulu Yaz Okulu Başvuru İşlemleri

Kurtalan Meslek Yüksekokulu Yaz Okulu Başvuru İşlemleri

 Üniversitemizde 2017-2018 Yaz Döneminde Yaz Okulu açılmadığı için, Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrenciler, yaz okulu açılan diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki yaz okulu uygulamasından aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde faydalanabilirler. 


ŞARTLAR:

1- Yaz Okulunda en fazla 3 ders alınabilir. (Derslerin Kredi Veya AKTS eşdeğerliği olması şarttır.)

2- Öğrenci alıp da başaramadığı yada ders kayıt saat limiti nedeniyle alamadığı dersleri alabilir.

3- Üstten ders alınamaz.

4- Aynı anda farklı iki üniversiteden ders alınamaz.

5-Seçilecek derslerin kredisi 10 krediyi aşmayacak şekilde olmalıdır,

6- Yaz Okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrenci kayıt yaptığı yıl) taban puanından daha yüksek olan üniversitelerden ders alabilir.

7- Öğrencinin Yaz okulu başvuru formunu almak istediği derslerin içerik özetleri ile birlikte 02.07.2018-06.07.2018  tarihleri arasında  Yönetim Kurulumuza sunulmak üzere Yüksekokulumuz  Öğrenci İşlerine teslim etmesi gerekmektedir.(Süresi içerisinde teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

HASAN ATEŞ (0484) 411-4242 / 4004
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
1 Temmuz 2018