İ.İ.B.F. Oryantasyon (Uyum) Programı

İ.İ.B.F. Oryantasyon (Uyum) Programı

 

Tarih   : 05.10.2018 Cuma

Saat      :14.00

Yer      : Mühendislik Mimarlık Fakültesi A Blok Konferans Salonu

 

 

Bütün 1. sınıflar için oryantasyon (uyum) programı yapılacaktır.

(Katılım zorunludur)

ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3283
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4 Ekim 2018