İ.İ.B.F. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınav ProgramıSınav programı ektedir.
ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3283
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
27 Mayıs 2019