İ.İ.B.F. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi

ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3283
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
8 Ocak 2018