İ.İ.B.F. 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Mazeret Sınav Takvimi

2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Mazeret sınav takvimi ektedir.

ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3283
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4 Aralık 2017