Eğitim Fakültesi Ekim Ayı Öğrenci Danışmanlık Toplantıları

Eğitim Fakültesi'nde Ekim ayı öğrenci danışmanlık toplantıları 31.10.2018 tarihinde öğrenci danışmanı öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda öğrencilerin istek ve sorunları ele alınmıştır. Toplantı sırasında tutulan tutanaklar bölümler aracılığıyla fakülte dekanlığına iletilmiştir.
Dekanlık bünyesinde kurulan komisyon tarafından öğrenci istek ve sorunlarının yer aldığı tutanaklar değerlendirilmeye alınmıştır.
Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / 3129
Eğitim Fakültesi
5 Kasım 2018