Dgs Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu

I. DGS EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

1. 2017-2018 DGS Ek Yerleştirme  sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

2. Kesin Kayıtlar;  07 KASIM 2017 tarihinde başlayıp  13 KASIM  2017  tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.

3.Öğrencilerimiz  Kesin  kayıt yaptırmak için bizzat  başvuracaklardır. Ancak mazereti olan aday  öğrenciler  Noter  onaylı Vekaletname ile  vekilleri tarafından kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

4. Kesin kayıt belgelerinin birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurunuz. Yurt kaydı, burs başvurusu v.b işlemler için ilgili kurumlar bu belgeleri istemektedir.

 

 II.ÖĞRENCİ ÖN KAYIT İŞLEMELERİ

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizin  Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

 III.ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

Öğrenci numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

IV.DGS EK YERLEŞTİRME  KESİN KAYIT BELGELERİ

1.DGS Ek Yerleştirme  sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (1 Adet)

2. Mezuniyet Belgesi; Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim belgelerinden birisini vermek zorundasınız.

2.1.Önlisans Diploması ayrıca  Lise Diploması  (diplomanın aslı veya onaylı örneği, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”. )

2.2. Geçici Mezuniyet Belgesi (2016–2017 öğretim yılında Önlisans mezunu olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların Yüksekokullardan alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ve noter tasdikli örneği),

2.3. Transkript belgesi, Ders içerikleri

3. 6 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 5. Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlişubelerinden alınacaktır. 1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılacaktır.

 

 

 

Kayıt Adresi: Aşağıya çıkarılmıştır.

 

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Eğitim Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

07-13 Kasım 2017

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

07-13 Kasım 2017

Sağlık Yüksekokulu

Merkez Kampüsü

07-13 Kasım 2017

 

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
7 Kasım 2017