BESYO 2019 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

BESYO 2019 Özel Yetenek Sınav Kılavuzuna ulaşmak için aşağıdaki eki açınız..!
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7 Ağustos 2019