2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sağlık Alanında ve İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu


 

 Üniversitemize Sağlık Alanında ve İlahiyat alanında Lisans Tamamlama Programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri;

 

E-kayıt Tarihleri : 07-15 Ağustos 2019


Kayıt Tarihi : 19-23 Ağustos 2019

    
Kayıt Yeri

İlahiyat Fakültesi         (Kezer Kampüsü )

Sağlık Yüksekokulu     ( Kezer Kampüsü )

Kayıt İçin Gereken Belgeler:

1-Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı Önlisans diplomanın aslı veya onaylı örneği.
2-Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu not belgesi( Transkript ) (Aslı)
3-Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge (Aslı ),
4-Altı (6) adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
5-ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı.
6-1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi. 

7- Sağlık Yüksekokuluna kayıt yapan öğrencilerin her hangi bir Devlet Hastahanesin den alacakları Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporunu Akademik Birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.


* Harç Ücretleri Ziraat Bankası’na yatırılacaktır.

 

 Fakülte /Yüksekokul           Katkı Payı

 İlahiyat  Fakültesi                 142 TL

 

  İlahiyat Fakültesi (İ.Ö)          514 TL

 Sağlık Yüksekokulu              95 TL

 

NOT:  İlahiyat Fakültesi (N.Ö) Harç           Hesap No:  94-56249159-5008

           İlahiyat Fakültesi (İ.Ö Harç)            Hesap No : 94-56249159-5022

           Sağlık Yüksekokulu Harç                Hesap No:  94-56249159-5011

     
 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİNOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

f) 19.11.2014 tarihinden önce sağlık alanında Önlisans mezunu olanlar kayıt yapabilirler.

 

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
7 Ağustos 2019