2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu

 

Sayın  Öğrencimiz;

 

Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve  sonrasında  sizlere yardımcı olacak işlemlerin bir özeti aşağıda çıkarılmıştır.

 

Üniversite Kesin Kayıt Tarihleri:

 

Ek Yerleştirme Kayıt Tarihleri : 01 Ekim 2018 / 05 Ekim 2018

 

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizin  Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 

I. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

1.  2018-YKS Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

2.  Kesin Kayıtlar:  01-05 Ekim 2018  tarihleri arasında Üniversiteye gelerek kayıt yapacaklardır.Kayıt süresinde kayıt yapmayanlar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

 

3. Üniversiteye kayıt yapmaya gelen öğrenciler yanlarında lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile askerlikle ilişkileri olmadığına dair askerlik belgesi ibraz edeceklerdir.

Askerlikle İlişkisiz Belgesi  1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden alınacaktır. 1997 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem  yapılacaktır

 

4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir

 

5 . İkinci Öğretim Programına yerleşen öğrenciler 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında  Harç Ücretlerini her hangi bir Ziraat Bankası ATM’sine yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapacaklardır.

 

6. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (N.Ö) (İ.Ö) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (N.Ö) (İ.Ö) öğrencilerinin her hangi bir devlet hastahanelerinden alacakları Tam Teşekküllü Sağlık Heyet Raporunu birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

7. Teknik Bilimler Mesles Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerinin her hngi bir devlet hastahanesinden alacakları’’ Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli ‘’ Sağlık Kurulu Raporu ve Adli makamlardan alacakları’’ Adli Sicil Kaydı ‘’ belgelerini birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

8. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları  gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

 

9. YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

    a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

    b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2018-YKS'ye başvurabilirler.),

    c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2018-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

10.Aynı anda örgün iki ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

 

11. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde  Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAYIT YERİ ADRESİ VE TARİHLERİ

 

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Eğitim Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Mühendislik  Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Fen­Edebiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Ziraat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Yabancı Diller Yüksekokulu

Merkez Kampüsü

01-05 Ekim 2018

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Merkez Kampüsü

 

 

01-05 Ekim 2018

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Merkez Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Merkez Kampüsü

01-05 Ekim 2018

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

01-05 Ekim 2018

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

01-05 Ekim 2018

Eruh Meslek Yüksekokulu

Eruh Meslek Yüksekokulu

01-05 Ekim 2018

 

 

 

III. İZİN/KAYIT DONDURMA

Öğrenimine sağlık, askerlik, ekonomik ve sosyal nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, izin/kayıt dondurmak isteyenler,kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvuracaklardır.

 

 

Kayıt dondurma isteğinde bulunacak öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine en geç  05 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.İLETİŞİM

Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıtla ilgili sorunları görüşmek için aşağıda belirtilen telefon numarasından ilgili Akademik Birimle iletişimde bulunacaklardır.

 

Telefon Santral :0484 212 11 11

 

Not: Yurt, burs, Öğrenim ve katkı kredisi başvuru işlemlerine için www.kyk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

 

 

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
5 Ekim 2018