2017 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu


I.                 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

1. 2017 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Lisans Tamamlama sınavı sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

2. Kesin Kayıtlar; 06 Ekim 2017 tarihinde başlayı12 Ekim  2017 tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.

 

3.Öğrencilerimiz Kesin  kayıt yaptırmak için bizzat  başvuracaklardır. Ancak mazereti olan aday  öğrenciler  Noter  onaylı Vekaletname ile  vekilleri tarafından kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

 

4.Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıtlarını yaptıran öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerinin 06-12 Ekim 2017 tarihleri arasında Ziraat Bankasına yatıracaklardır.

 

Fakülte                                           I.Öğretim                               II.Öğretim

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi               193,50 TL                                      764,50 TL

 

Hesap NO :                                          0094-56249159-5007                  0094-56249159-5021

 

II. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. 2017 Teknik Öğretmen Mühendislik Lisans Tamamlama ÖSYM  sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (1 Adet)

 

2.Teknik Öğretmen Lisans Diploması ayrıca  Lise Diploması  (diplomanın aslı veya onaylı örneği, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları“DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”.

 

3. 1 Adet Fotoğraf 

 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 5. Erkek Adaylar için Askerlikle İlişkisiz Belgesi 

 

6.  Banka Dekontu

 

 

Kayıt Yeri    :   SİİRT ÜNİVERSİTESİ

                          MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
6 Ekim 2017