2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılı Dgs Kayıt Duyurusu


 

I. DGS KAYIT İŞLEMLERİ

1. 2017-2018 DGS sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

2. Kesin Kayıtlar; 04 Ekim 2017 tarihinde başlayı10 Ekim  2017 tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.

3.Öğrencilerimiz Kesin  kayıt yaptırmak için bizzat kendileri başvuracaklardır. Ancak mazereti olan aday  öğrenciler  Noter  onaylı Vekaletname ile  vekilleri tarafından kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

4. Kesin kayıt belgelerinin birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurunuz. Yurt kaydı, burs başvurusu v.b işlemler için ilgili kurumlar bu belgeleri istemektedir.

5.Üniversitemize kayıt yaptıracak İkinci Öğretim öğrencileri Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini Öğrenci numaraları ile  Ziraat Bankasının herhangi bir ATM’sine ödeyebileceklerdir.

Harç Miktarları için  TIKLAYINIZ...

 

II.ÖĞRENCİ ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizin  Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 


 III.ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

Öğrenci numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
 

IV.DGS KESİN KAYIT BELGELERİ

 

1.DGS  sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (1 Adet)

2. Mezuniyet Belgesi; Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim belgelerinden birisini vermek zorundasınız.

2.1.Önlisans Diploması ayrıca  Lise Diploması  (diplomanın aslı veya onaylı örneği, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları“DİPLOMASINI KAYBEDENLEREMAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”. )

2.2. Geçici Mezuniyet Belgesi (2016–2017 öğretim yılında Önlisans mezunu olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların Yüksekokullardan alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ve noter tasdikli örneği),

3. Transkript belgesi, Ders içerikleri

4. 6 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 6. Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlişubelerinden alınacaktır. 1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılacaktır.

7. İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında ders kayıtlarını yaptıktan sonra  Harç ücreti 1 .taksidini Türkiye'de bulunan herhangi bir Ziraat Bankası ATM'sine yatırabilirler.

 

Kayıt Adresi: Aşağıya çıkarılmıştır.

 

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Eğitim Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

Ziraat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

Veteriner Fakültesi

Merkez Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

Sağlık Yüksekokulu

Merkez Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

04 Ekim - 10 Ekim 2017

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3 Ekim 2017