2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ösys - Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu

 

Sayın  Öğrencimiz;

 

Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve  sonrasında  sizlere yardımcı olacak işlemlerin bir özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 

Üniversite Kesin Kayıt Tarihleri:

 

Ek Yerleştirme Kayıt Tarihleri : 13 Eylül 2017 / 19 Eylül 2017

 

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizin  Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.


I. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

1.  2017-ÖSYS Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

2.  Kesin Kayıtlar:  13-19 Eylül 2017  tarihleri arasında Üniversiteye gelerek kayıt yapacaklardır.Kayıt süresinde kayıt yapmayanlar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

 

3. Üniversiteye kayıt yapmaya gelen öğrenciler yanlarında lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile askerlikle ilişkileri olmadığına dair askerlik belgesi ibraz edeceklerdir.

Askerlikle İlişkisiz Belgesi  1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden alınacaktır. 1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem  yapılacaktır

 

4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir

 

5 .İkinci Öğretim Programına yerleşen öğrenciler 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında ders kayıtlarını yaptıktan sonra Harç Ücretlerini her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine yatıracaklardır.

 

6. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (N.Ö) (İ.Ö) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (N.Ö) (İ.Ö) öğrencilerinin her hangi bir devlet hastahanelerinden alacakları Tam Teşekküllü Sağlık Heyet Raporunu birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

7. Teknik Bilimler Mesles Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerinin her hngi bir devlet hastahanesinden alacakları’’ Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli ‘’ Sağlık Kurulu Raporu ve Adli makamlardan alacakları’’ Adli Sicil Kaydı ‘’ belgelerini birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

8. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları  gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

 

9. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

    a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

    b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2016-ÖSYS'ye başvurabilirler.),

    c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2016-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

10.Aynı anda örgün iki ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

 

11. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde  Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAYIT YERİ ADRESİ VE TARİHLERİ

 

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Eğitim Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

Fen­Edebiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

Ziraat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

Yabancı Diller Yüksekokulu

Merkez Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Merkez Kampüsü

 

 

13 ­19 Eylül 2017

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Merkez Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Merkez Kampüsü

13 ­19 Eylül 2017

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

13 ­19 Eylül 2017

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

13 ­19 Eylül 2017

Eruh Meslek Yüksekokulu

 Eruh Meslek Yüksekokulu

13 ­19 Eylül 2017

 

 

 

III. İZİN/KAYIT DONDURMA

Öğrenimine sağlık, askerlik, ekonomik ve sosyal nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, izin/kayıt dondurmak isteyenler,kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvuracaklardır.

 

Kayıt dondurma isteğinde bulunacak öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine en geç 29 Eylül 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

IV. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için İlgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine transkript ve ders içerikleri ile birlikte en geç Eğitim Öğretim’in başlamasıyla beraber 15 gün içinde başvuracaklardır. İlgili Fakülte, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı

dersler tespit edilerek, muaf sayılan dersler için her 34 kredilik muaf ders için bir üst sınıfa intibak yapılır. Öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. Muaf sayılan dersler mevzuat gereği üniversitemiz mezuniyet not ortalamasına katılmaz,Üniversitemizde okuyup başardığı derslerin notları esas alınarak mezuniyet derecesi belirlenir.İlahiyat Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilere Arapça muafiyet sınavı yapılacak olup, sınavda 70 puan alan öğrenciler ve KPDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlarda 65 puan alanlar birinci sınıfa, yeterli puanı alamayan öğrenciler ise Arapça hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümüne kayıt yapan öğrenciler için muafiyet sınavı yapılacak olup, sınavda 70 puan alan öğrenciler ve KPDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlarda 80 puan alanlar birinci sınıfa, yeterli puanı alamayan öğrenciler ise

hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

 

V.İLETİŞİM

Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıtla ilgili sorunları görüşmek için aşağıda belirtilen telefon numarasından ilgili Akademik Birimle iletişimde bulunacaklardır.

 

Telefon Santral :0484 212 11 11

 

Not: Yurt, burs, Öğrenim ve katkı kredisi başvuru işlemlerine için www.kyk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

 

Üniversitemizin 2017-2018  Eğitim-Öğretim yılı 18 Eylül 2017 günü başlayacaktır.

 

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
13 Eylül 2017