(Güncel) İ.İ.B.F. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans Ders Programı

Yapılan değişiklikler:
Maliye 1. sınıf  Pazartesi, 13:00'da yapılacak olan Muhasebe-1 dersi Salı günü 13:00'da yapılacaktır.
İşletme 1. sınıf  Pazartesi, 13:00'da yapılacak olan Muhasebe-1 dersi Salı günü 13:00'da yapılacaktır.
İşletme 3. Sınıf Pazartesi, 09:00'da yapılacak olan Maliyet Muhasebesi dersi Salı günü 09:00'da yapılacaktır.
ENES KARAHANÇER (0484) 212-1111 / 3283
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
14 Eylül 2017